Top galerie

Na cestě z ráje

Na cestě z ráje

Vesničané v Afarské poušti se modlí o déšť. Extrémní sucho trvající tisíce let možná zadržovalo rané lidi v Africe, protože jeho vinou bylo riskantní cestovat. Změna podnebí, která přinesla vlhká obdo

Zbídačení afričtí migranti se v noci shromažďují na pobřeží u Džíbútí a snaží se zachytit levné mobilní signály ze sousedního Somálska – nejisté spojení s příbuznými v zahraničí. Déle než 60 000 let s

Novinář Salopek jde stejnou cestou jako nejranější cestovatelé, když vede velbloudy přes Afarskou poušť v Etiopii.

Kdekoli je voda, objeví se velbloudi a jejich pastevci. Prostor pro tradiční polokočovný život se však zmenšuje. Zeď odklánějící v Etiopii řeku Awaš je součástí projektu přeměny pouště v rozsáhlá třti

Jen pár centimetrů pod povrchem pustiny v Afarské sníženině v Etiopii nacházejí paleontologové z projektu Středního Awashe nástroje a jiné doklady o lidech z období před 60.000 lety a dříve. Afarský

Jedna zoufalá cesta skončila na lávovém poli v Džibutsku. Podél trasy se objevovaly desítky hrobů a mrtvol; byly to tragické příklady Afričanů, kteří umírali při přechodu nemilosrdné pouště, když míři

Ženy zahalené do bílých rouch symbolizujících čistotu jdou na modlitbu do kostela Etiopské ortodoxní církve v Asaitě. Pracovat na místních plantážích přichází stále více křesťanů z etiopské vrchoviny.

Afarský švihák si v místním verzi obchodu s kosmetikou kontroluje v zrcadle kadeře ztužené velbloudím mlékem. FOTO: John Stanmeyer

Akácie chrastí pod plastovými odpadky, které odhodili kolemjdoucí. K označení běženců, uprchlíků, migrujících dělníků a jiných, kteří putují pouští, používají afarští kočovníci výraz hahai, lidé větru

Městská oáza, ústřední trh v Džíbútí, pulzuje životem. Autobusy přivážejí migranty, kteří se, jak říká Salopek, během jedné generace proměnili v tomto půlmilionovém městě z tradičních pastevců v pilně

Příslušníci pobřežní hlídky v Džíbútí vyzbrojení starými kalašnikovy sledují vodní cestu Báb al-Mandab. Raní lidé opouštěli Afriku přes tuto úžinu. Salopek zde chytil loď do Saúdské Arábie, aby pokrač

Zvětšit