Top galerie

Exkluzivně pro NG: Mizející jazyky. Kde je najdeme a kdo jimi mluví?

Exkluzivně pro NG: Mizející jazyky. Kde je najdeme a kdo jimi mluví?

Tuvanštinou hovoří už jen 235 000 lidí.

Žijí nedaleko zeměpisného středu Asie, z jazykového i lidského hlediska však rodina obývá kraj v hraniční oblasti mezi pokrokem a tradicí.

Starší příslušníci rodiny, kteří se vrátili do svého venkovského aalu po práci ve městě, hovoří tuvinsky i rusky.

Šamanská ceremonie Tuvinců.

Historicky jsou Tuvinci kočovní pastevci, kteří stěhují svůj aal, jurtový tábor, i své ovce, krávy a soby od jedné pastviny ke druhé, podle střídání ročních období.

Tuvinci žijí na okraji tradice a pokroku.

V tuvinštině khoj özeeri znamená nejen porážku zvířete, nýbrž i vlídnost, lidskost a rovněž obřad, při kterém rodina dokáže ovci zabít, stáhnout ji z kůže a tu nasolit, zpracovat maso.

Zvětšit