Top galerie

Hrabatka drsná obývá africeké savany, kde může být v zemi zahrabána až několik let. Aby vůbec vylezla na povrch, musí opravdu silně pršet. Samec je u tohoto druhu žáby větší ne samice a po spáření v kalužích hlídá vajíčka a pulce. Během období rozmnožován

Hrabatka drsná obývá africeké savany, kde může být v zemi zahrabána až několik let. Aby vůbec vylezla na povrch, musí opravdu silně pršet. Samec je u tohoto druhu žáby větší ne samice a po spáření v kalužích hlídá vajíčka a pulce. Během období rozmnožován

Kuňka východní obývá severovýchodní Čínu a Japonsko. Na bradavičnatém hřbetu těla se nacházejí jedové žlázy, z nichž vylučuje mléčnou tekutinu, která dráždí sliznici nepřítele. Jazyk kuňky se nevymršťuje, proto berou kořist přímo do úst.

Rohatka brazilská má mimořádně bachraté tělo, obrovskou hlavu a tlamu. Typickým znamením je roh nad každým okem. Žije v Jižní Americe, jižní Africe a Austrálii a zajímavé je, že samečci vydávají hvízdavý zvuk.

Žába druhu phyllomedusa sauvagii trávi svůj život v korunách stromů jižní a střední Ameriky, na zem se nevrací ani během páření. Samička klade vajíčka do zavinutých listů, z hnízda padají pulci rovnou do vody, nad kterou visí. Tento druh žab se nepohybuje

Rosnička žlutoskvrná je rozšířena v Surinamu v Jižní Americe, v blízkosti vod. Dorůstá pouze 3,5 centimetrů. Stejně jako u ostatních žab je samička vždy větší než sameček.

Listovnice nádherná (červenooká) pochází z deštných pralesů Jižní Ameriky. Přes den setrvává na listech rostlin a ožívá až v noci. Červeným zbarvením očí se brání predátorům.

Ropucha japonská se v Japonsku zdržuje v blízkosti vod a močálů. Dorůstá do délky 17 cm a v zimě hibernuje. Na obranu proti predátorům vylučuje bílou jedovatou tekutinu.

Zvětšit