Top galerie

Nejnehostinnější místo na Zemi

Nejnehostinnější místo na Zemi

Na Antarktidě najdeme mnoho obratlovců (kytovci, tuleni, rypouši, některé ryby a další) a mnoho ptáků.

Antarktické podnebí je tak drsné, že se tu žádní lidé neusadili natrvalo. Žijí tu jen vědci - a to vždy dočasně.

Antarktický smluvní systém zmrazuje nároky států na území Antarktidy, zakazuje jakékoliv vojenské aktivity a také například zakazuje těžbu nerostných surovin (minimálně do roku 2048).

Na Antarktidě žije 8 druhů túčňáků.

Nehostinná Antarktida je místem, kde byla naměřena nejnižší teplota (–89,2 °C na ruské základně Vostok).

Rypouš loní je největším ploutvonožcem z čeledi tuleňovitých, který žije v blízkosti Antarktidy.

Zvětšit