Top galerie

Jak fungují optické klamy? Lidé jsou schopni vidět kousek do budoucnosti

Jak fungují optické klamy? Lidé jsou schopni vidět kousek do budoucnosti

Hermanova mřížka (pojmenovaná po svém objeviteli Ludimaru Hermannovi) je optický klam zobrazující neexistující body na průsečíkách mřížovitě orientovaných světlých čar na tmavém pozadí, které však v p

Obdélník uprostřed má v celé své ploše ve skutečnosti stejnou barvu (není vlevo světlejší a vpravo tmavší, jak se na první pohled zdá).

Dívejte se na bod kruhu. Pak oddalujte a přibližujte hlavu k monitoru. Kruhy se budou otáčet.

Opravdu jde o spirálu?

Jsou horizontální vodorovné čáry opravdu křivé?

Která postava je větší? ve skutečnosti jsou obě stejně velké.

Penroseův trojúhelník (nazývaný také tribar) je asi nejznámější obrázek grafického paradoxu. Ukazuje tři trámy, které jsou vzájemně spojené v pravých úhlech a přesto tvoří trojúhelník.

Zvětšit