Top galerie

Za sopkami po Čechách: V Českém středohoří uvidíte varhany i utuhlé lávové jezero

Kamenné varhany Panenské skály vznikly rozpukáním chladnoucí čedičové lávy.

Kamenné varhany Panenské skály vznikly rozpukáním chladnoucí čedičové lávy.

Sloupcová odlučnost čediče na Panské skále

Panská skála je jedna z nejatraktivnějších vulkanických lokalit.

Úžasná kulisa kamenných varhan je vlastně dílem lidských rukou, neboť se jedná o pozůstatek těžby čedičo- vých sloupců.

Samotné čedičové sloupce jsou produktem chladnutí lávy, ale bez dobývání stavebního kamene by skála nebyla tímto způsobem odkryta a vymodelována.

Uspořádání čedičových sloupců napovídá, že čedičová láva tu vytvořila plochý lávový proud, který mohl vyplňovat mělké údolí.

Zvětšit