Top galerie

Bělověžský prales je pozůstatkem původního panenského pralesa, který pokrýval mírné pásmo evropské pevniny.

Bělověžský prales je pozůstatkem původního panenského pralesa, který pokrýval mírné pásmo evropské pevniny.

Mezi vzácné obyvatele pralesa patří stádo zubra evropského, dnes čítající kolem 300 kusů. V průběhu dějin bylo střídavě téměř zahubeno, během druhé světové války byl za zabití zubra dokonce vyhlášen trest smrti.

Leží po obou stranách hranice Polska a Běloruska mezi řekami Narewka a Hwoźna a patří k světovému dědictví UNESCO.

Až do 17. století byl prales prakticky neobydlený. Lesy pokrývají více než 96 % plochy celé oblasti. Zbývající plochy jsou pole, louky, cesty a vodní plochy.

V rezervaci je řada dubů jejichž obvod ve výšce 130 cm je větší než 600 cm. Mnohé mají svá vlastní jména a požívají nejpřísnější ochrany.

Dalším obyvatelem Bělověžského pralesa je strakapoud bělohřbetý.

Prales čelí útokům kůrovce, který hbitě likviduje místní smrky.

Stromům škodí i přítomná houba – sírovec žlutooranžový.

Zvětšit