Top galerie

Notre Dame osvětlují za soumraku pouliční lampy.

Katedrála Notre Dame (snímek je ze dvacátých let minulého století), postavená u Seiny, je již po staletí symbolem Paříže. V polovině dubna ji zachvátil požár, který způsobil nenapravitelné škody.

Dřevěná část interiéru katedrály byla nedávným požárem zničena

Katedrála Notre Dame v centru Paříže je jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů na světě. Denně ji navštíví kolem 30 000 lidí.

Chrlič nazvaný Le Stryge – či „upír“ – je usazen nahoře na severní věži katedrály. Byl sem přidán při renovacích v polovině 19. století.

Kamenná výzdoba portálu Posledního soudu katedrály Notre Dame znázorňuje mrtvé plazící se k archandělu Michaelovi. Byla vytesána kolem roku 1220 a představuje scény z Matoušova evangelia.

Dva muži stojí u drobností prodávaných na nábřeží Seiny ve dvacátých letech minulého století, s katedrálou Notre Dame v pozadí.

Soumrak se snáší nad Notre Dame na tomto snímku z roku 1923.

Na tvorbě průčelí se ve dvacátých letech 13. století podílelo více architektů. Symbolická výzdoba představuje různé aspekty křesťanské teologie.

Umělec hledí na Notre Dame z Pont de l’Archevêché (most Arcibiskupství).

Na nočním pohledu z protilehlého nábřeží, pořízeném v osmdesátých letech minulého století, se katedrála ztrácí v mlze.

V katedrále se denně slouží mše pro místní i návštěvníky.

Rozeta, toto růžicové okno z barevných skel, vytvořené ve 13. století, zobrazuje scény ze Starého zákona.

Americká návštěvnice zapaluje v katedrále svíčku v roce 1968.

Při západu slunce se Pařížané scházejí na březích Seiny.

Při západu slunce se Pařížané scházejí na březích Seiny.

Pás duhy směřuje ke katedrále Notre Dame.

Krátce poté, co poslední turisté opustili Notre Dame, z devadesátimetrové sanktusové věže začal stoupat kouř. Během požáru se sanktusník a dřevěný interiér zbortily.

Zvětšit