Top galerie

Největší stromy na světě a překvapivá nová fakta. EXKLUZIVNĚ PRO NG

Největší stromy na světě a překvapivá nová fakta. EXKLUZIVNĚ PRO NG

Tento sekvojovec, nazývaný Prezident, je druhým známým nejmohutnějším stromem na Zemi.

Živá koruna (tady na vrcholu Generála Shermana, uprostřed) byla dřív velkým tajemstvím. Nové výzkumy badatele Steva Silletta přinesly řadu objevů, například že i tyto staré stromy stále rychle přirůst

Sekvojovec obrovský je sněhomilný strom, adaptovaný na dlouhé zimy v Sierra Mountains. Je ale také ohňomilný. Silná kůra ho chrání před požáry, které otevírají šišky a likvidují vegetaci na zemi, čímž

Než ho na začátku 20. století pokáceli, poskytl tento obr v Converse Basin pozadí stovkám zájemců o pózování na fotografii. Obtíže kácení zachránily sekvojovce obrovské v jiných lesích před tímto osud

Sekvojovce obrovské, pevně zakotvené ve svém odlehlém biotopu, vzdorují váze zimního sněhu a dalším náročným podmínkám. Byly svědky různých časů, pořádků a lidí, kteří přicházeli a odcházeli.

Zvětšit