Top galerie

Súdánský zápas o vodu

Súdánský zápas o vodu

Súdánci jsou na málo vody zvyklí; hlavně v poušti, a ta se rozkládá na většině území.

Dešťové období má sice trvat tři měsíce, ale často tomu tak není, zvláště v západní části – Dárfúru.

Kde jsou velbloudi, tam bývá většinou i voda.

Ti nejchudší musejí sbírat jedovaté bobule zvané mokhet, které přestanou být jedovaté, jen když se vylouhují v několika čistých vodách. Ale to v Súdánu není snadné...

Súdán, třetí největší africká země, se skládá povětšinou ze suchých plání.

Dárfúr je suchá planina s nedostatkem vody a krutými větry zvanými haboob, které rozvíří žlutý písek tak, že není na krok vidět.

Zvětšit