Top galerie

Při návštěvě Londýna řeku Temži nelze přehlédnout. Protéká celým městem a na jejích březích je mnoho pamětihodností, a proto po řece neustále plují výletní lodě.

Fotograf Stefan Wermuth zjistil, že příliv a odliv ukazuje zcela jinou tvář. Jednoho dne se na břehu objevily zablácené dopravní kužely.

Odliv zase odhalil cihly pokryté blátem...

...a také mrvého holuba a vedle něj položenou růži.

...a také mrvého holuba a vedle něj položenou růži.

Už se asi nedozvíme, komu Temže "vzala" deštník a spoustu dalších věcí.

A jen málokdo vyzkouší, jak kamenité je v některých částech dno Temže.

Zvětšit