Top galerie

Jak magicky vypadají obrazce, které tisíce ptáků svým pohybem vytváří.

Jak magicky vypadají obrazce, které tisíce ptáků svým pohybem vytváří.

Jejich tajemství však nespočívá v magii, ale v magnetismu...

Zjistili to biologové, kteří se pokusili popsat chování špaččího hejna pomocí matematických rovnic.

Zvláštní je, že zatímco změna rychlosti ovlivní úplně všechny ptáky v hejnu, změn směru pohybu má vliv jen na několik kusů – konkrétně sedm. Toto číslo se neměnilo, ať už se jednalo o jakoukoliv situaci, vždy špaček změní směr pohybu jen sedmi ptáků.

Aby špačci dosáhli výjimečné koordinace, která je třeba k úžasným manévrům, jichž jsou schopni, chovají se úplně stejně jako magnetizovaný kov.

U špačků je toto specializované chování upřené jedním směrem: aby co nejvíce ptáků uniklo dravcům.

Zvětšit