více >>

Autor: Michal Josephy

VIP autor Mgr. Michal Josephy, Ph.D., antropolog a cestopisný foto/ reportér, externí lektor společenskovědního modulu FHS UK. Zajímá se především o antropologii současných světů, ale také země spjaté s někdejším portugalským námořním impériem. Jako autor fotografií spolupracoval například na kalendáři UNICEF Mozambik pro rok 2012.

Články autora