Den v ZOO

Pravidelní čtenáři našeho časopisu jsou pro nás tím největším bohatstvím a v žádném případě to není zdvořilostní fráze. Za jednu z nejdůležitějších věcí proto považujeme vzájemná setkání na zajímavých místech.

Den s časopisem National Geographic na safari

Redakce National Geographic připravila v neděli 21. května v zoo ve Dvoře Králové zajímavý program.
Říkáte si, co budete dělat třetí květnovou neděli? Už nic nevymýšlejte a vezměte celou rodinu do ZOO Dvůr Králové. Každá osoba, která přinese časopis National Geographic, bude mít v neděli 21. května od 12 hodin vstup zdarma. S časopisem navíc získáte na pokladně i 50% slevu na vyjížďku Afrika Truckem.

Pojďte s National Geographic do zoo

Kos je ve městě spokojený.
Přírodu nenajdeme jen v odlehlé krajině nedotčené člověkem. Je všude kolem nás, aniž bychom si to pořádně uvědomovali. Ano, příroda je i v našich městech a nabízí pro mnohé druhy živočichů spousty vhodných útočišť.
4 fotografie

Příběh o přírodě ve městě

Labutě v Česku původně nežily. Přišly jako ozdoba šlechtických sídel.
Změny ve složení živočišných i rostlinných druhů jsou v české přírodě častější, než si myslíme. Tento proces je přirozený, ovšem člověk jej neobyčejně zrychlil. Přivedl například druhy z dalekých krajin. Některé z nich způsobili původním obyvatelům české krajiny velké problémy. Například norek americký uprchnul z kožešinových farem, usadil se ve volné přírodě a vytlačil z ní původního norka evropského.

Příběh o mizejících a přicházejících druzích

Jeden z projektů bobřího inženýra
Taková pomyslná účetní analýza přírody ve smyslu "má dáti-dal" se může hodit. Kvantifikovat jistou část přínosů přírody pro člověka je užitečné. Už jen proto, abychom mohli ukázat její hodnotu těm, kteří jsou zvyklí přemýšlet převážně v číslech - například byznysmenům či ekonomům.
3 fotografie

Příběh o tom, co můžeme z přírody mít

Organismy si složitě hledají své místo k životu. Často naráží na velké „pouště" naprosto nevhodných ploch bez jediné „oázy" ke spočinutí.
Nejvhodnějším vzorem pro českou přírodu je mozaika, tedy sousedství různorodých typů krajiny, ve kterých si každý druh může najít to své. Naše vlast se za sto let změnila od jemné mozaiky políček, barevných luk, pastvin, sídel, hájků i lesů na kubistickou kresbu plnou velkých lánů, produkčních luk, plantáží smrků a sídelních struktur.
3 fotografie

Příběh o důležitosti mozaiky v české krajině

Rozvodněná řeka pomáhá prosperitě přírody.
Pestrost české přírody a krajiny byla dlouhou dobu utvářena nejrůznějšími přirozenými procesy. Těmi rychlými, jako jsou povodně, vichry, požáry, laviny či pády stromů, nebo těmi pomalejšími, jako jsou spásání vegetace velkými savci či přemnožení parazitů v určité lokalitě. To vše přispívá k pestrosti a prosperitě přírody.
6 fotografií

Příběh o přirozených procesech v krajině

Vlk se vrací do české krajiny.
Kdysi jsme se přírody báli a především řídila ona nás. Postupem času jsme ji však začali víc a víc ovládat a utvářet ke své představě. Tím, že jsme se snažili kontrolovat čím dál tím větší území, jsme přišli o značnou část přírodního bohatství v našem okolí.

Příběh o tom, jak se vyvíjí postoj člověka k přírodě