Bojíte se, že solíte příliš? Vědci znají odpověď

Lidské tělo potřebuje pro správné fungování malé množství sodíku, které získává díky soli. Výzkumy se dosud rozcházely v názoru na bezpečné množství.

Ve spotřebě soli patří Češi mezi evropské rekordmany. Průměrná spotřeba soli se pohybuje kolem 12 gramů za den.
Ve spotřebě soli patří Češi mezi evropské rekordmany. Průměrná spotřeba soli se pohybuje kolem 12 gramů za den.
Zdroj: Profimedia.cz

Odborníci ve zdravotnictví se snaží otázku zdravého množství soli vyřešit již celá desetiletí. Nejnovější výzkum naznačil, že příjem by měl být snížen ještě více, než jsou současná doporučení.

Boj o gramy

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje, aby lidé konzumovali méně než 5 gramů soli denně, přičemž celosvětově přijímáme v průměru 10 gramů denně. Nadměrná konzumace soli následně zvyšuje krevní tlak, což zvyšuje riziko srdečních záchvatů, srdečního selhání a mrtvice.
 
Mnoho studií poukazuje na lineární vztah mezi příjmem soli a kardiovaskulárním onemocněním: jak se zvyšuje příjem soli, zvyšuje se i riziko kardiovaskulárního onemocnění a předčasného úmrtí.
 
Existují ale i studie, které se snaží prosadit nelinenární vztah, kdy konzumace méně než 7,5 gramů a více než 12,5 gramů soli denně může vést ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních chorob a předčasné smrti. Metody použité v těchto studiích však mají své nedostatky.

Levnější, ale méně přesný 

Většinu soli (až 90 procent) vyloučíme močí. A protože existují velké rozdíly v množství soli, kterou denně zkonzumujeme, standardem pro měření příjmu soli je shromažďování moči po dobu nejméně tří 24hodinových období. Ačkoli jde o nejpřesnější způsob měření příjmu soli, je také nejdražší a musí se počítat s prací dobrovolníka i výzkumného pracovníka. 

Některé studie proto odhadují příjem soli na základě testu moči, který je pro účastníky snazší, a také je levnější. Stačí poskytnout pouze malý vzorek moči, ze kterého se poté vypočítá denní příjem soli. Tento způsob měření však není přesný, protože zkoumá příjem soli z velmi krátkého časového období a je také ovlivněn množstvím tekutiny, kterou účastník vypil, a časem dne, kdy byl vzorek odebrán.

Podrobná analýza

Profesor Feng He z univerzity Queen Mary v Londýně spolu se svým týmem se rozhodl analyzovat data získaných z Trials of Hypertension Prevention, která využívala standardní metodu pro hodnocení příjmu soli (několik 24hodinových měření moči) u téměř 3000 dospělých s vysokým krevním tlakem v období od 18 měsíců do čtyř let.
 
Když údaje vyhodnotili, zjistili přímý vztah mezi příjmem soli a rizikem úmrtí až na úroveň příjmu soli 3 gramy denně.
 
„Abychom zároveň napodobili často preferovaný levnější test moči, použili jsme vzorec na zjištění koncentrace sodíku. I tentokrát se ukázal nelineární vztah, který byl uveden v kontroverzních studiích. To znamená, že tento způsob měření je podle nás nespolehlivý pro sledování bezpečného denního příjmu soli," je přesvědčen profesor Feng He.
 
"Závěr zkoumání je jasný - snižování soli zachraňuje životy a výsledky studií, které používají méně spolehlivé hodnocení příjmu soli, by neměly být nadále preferovány," dodal profesor.
 
Postupné snižování příjmu soli v celé populaci, jak doporučuje WHO, zůstává dosažitelnou, dostupnou, účinnou a důležitou strategií při prevenci kardiovaskulárních chorob a předčasného úmrtí na celém světě.
 
Dokonce i malé snížení příjmu soli bude mít obrovský přínos pro zdraví lidí.