Češi pomáhají zachránit vzácný druh antilopy

Aktivity pražské zoo na ochranu ohrožených druhů se v Mongolsku rozšířili vedle koně Převalského i na sajgu mongolskou. Její situace se letos zhoršila kvůli epidemii moru a na západě země přežívá už jen méně než 5000 jedinců.

Sudokopytníci, kteří vypadají jako zvířata z jiných časů, patří mezi kriticky ohrožené druhy.
Sudokopytníci, kteří vypadají jako zvířata z jiných časů, patří mezi kriticky ohrožené druhy.
Zdroj: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Sajga mongolská je středně velká příbuzná antilop a k jejím typickým znakům patří široké, daleko od sebe posazené nozdry, které jsou prodloužené a namířené dolů. Tento poddruh sajgy je přitom ještě mnohem vzácnější než známější sajga tatarská, která žije v Kazachstánu a v ruské Kalmýkii.

Zoo Praha se nyní rozhodla financovat ze sbírkového konta „Pomáháme jim přežít“ nákup deseti telemetrických obojků určených pro monitoring jejich pohybu. Všech deset telemetrických obojků v ceně 12 000 euro již sajgy nosí. V minulých dnech je odchytili pracovníci mongolské ochrany přírody, Wildlife Conservation Society Mongolia a World Wildlife Fund Mongolia ve třech oblastech jejich výskytu v polopouštích Chovdského a Gobialtajského ajmagu.

Pan Gantulga z WWF ukazuje telemetrické obojky, které pomohou sledovat migrační trasy sajg mongolských.Zdroj: Miroslav Bobek, Zoo Praha„Díky satelitnímu sledování bude možné detailně monitorovat pohyb sajg a data, která získáme, pomohou nejenom lépe poznat život těchto pozoruhodných zvířat, ale také přispějí k tomu, aby bylo možné účinněji čelit jejich postižení nákazami, které se na ně přenášejí z dobytka,“ vysvětluje Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha, který se odchytu a značení sajg spolu s kolegy zúčastnil.
Na odchyt sajg se stavěly osmdesát metrů dlouhé sítě. Zdroj: Miroslav Bobek, Zoo PrahaSamotný odchyt sajg, které jsou nesmírně plaché a dokáží běžet až rychlostí 80 km/h, byl v rovinatém terénu velmi náročný. „I když jsem tomu zpočátku nevěřil, díky zkušenosti mongolských ochránců přírody se však všech deset sajg podařilo v plánovaném termínu odchytit do sítí nastražených v mírných proláklinách. Byla to opravdu mistrovská práce, na níž se v dokonalé koordinaci podílelo vždy deset až patnáct lidí vybavených terénními automobily a motocykly,“ doplňuje Miroslav Bobek.

Během svého pobytu v Mongolsku pracovníci Zoo Praha předali i nově zakoupený motocykl strážcům Přísně chráněné oblasti Velká Gobi A. Jde o první příspěvek, jímž se Zoo Praha zapojuje do ochrany mimořádně vzácných divokých velbloudů a rovněž medvědů gobijských.

Mohlo by vás zajímat: