Čeští architekti a turistická architektura na chorvatském Jadranu

Češi objevili mezi prvními - ještě v dobách Rakousko-Uherska - přírodní a kulturní krásy chorvatského Jadranu. Nejen jako hosté, ale také jako architekti. A právě o tom vypráví série výstav, kterou uspořádali Chorvaté společně s Kabinetem architektury Ostrava.

Zdroj: zpracovali Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec

Na konci 19. a počátku 20. století byli čeští architekti, spolu s architekty rakouskými a německými, hlavními nositeli modernistických tendencí v architektuře habsburské monarchie. Putovní expozice představuje více než dvacet koláží z projektů, skic a fotografií českých architektů, jejichž projekty hotelů, přímořských vil, nábřeží či koupališť dodnes představují architektonické ikony známých turistických destinací, jako je Opatie, Baška nebo Pula.

Z českých architektů, kteří ovlivnili turistickou architekturu na samém začátku rozvoje turismu v Chorvatsku, vynikají zvláště Jan Kotĕra a Carl Seidl. Zakladatel moderní české architektury Jan Kotěra projektoval v nejluxusnějších turistických destinacích: v Dubrovníku navrhoval dostavbu hotelu Imperial a v Opatii proslulý hotel Pepina. Zasadit do krajiny své stavby dokázal velmi dovedně i šumperský rodák Carl Seidl, který realizoval v Opatii hotel Jadran a mnoho dalších staveb, díky nimž vtiskl městu nezaměnitelný architektonický ráz. Známý je též Karel Pařík, o němž se veřejnost mohla dozvědět v Šumných stopách Davida Vávry, neboť projektoval zásadní stavby pro Sarajevo a psali jsme o něm v NG 12/2014.

Čeští architekti a investoři hráli důležitou roli také v rozvoji cestovního ruchu v chorvatském vnitrozemí. Málokdo ví, že architekt Josef Dryák, rodák z Olšan u Prahy, projektoval roku 1894 první hotel u Plitvických jezer ve Veliké Poljaně. Když v roce 1939 objekt vyhořel, rekonstrukci prováděl další český architekt Alojs Bastl.

I když je výstava především architektonická, ukazuje silné česko-chorvatské vztahy v celé historii. Proto na výstavě můžete vidět nové i staré fotografie realizovaných staveb a turistických průvodců. K výstavě je vydán trojjazyčný katalog, v němž jsou prezentováni architekti a jejich projekty s důrazem na nejoblíbenější české turistické destinace.

Výstava v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně bude do 18. června, kdy se stěhuje do Galerie Architektury Brno. Finále pak bude koncem roku v Praze.

Text: Dana Emingerová
Historické ilustrace z katalogu výstavy ze sbírek Državni arhiv u Rijeci zpracoval Kabinet architektury – Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec