Rozostřená atmosféra

Slunce částečně zastíněné Zemí (zhora) a Měsícem (zleva). Jeho okraj je dokonale ostrý, protože nemá žádnou atmosféru, která u Země blokuje různé množství světla v různých výškách.