Příběh o tom, co můžeme z přírody mít

Taková pomyslná účetní analýza přírody ve smyslu "má dáti-dal" se může hodit. Kvantifikovat jistou část přínosů přírody pro člověka je užitečné. Už jen proto, abychom mohli ukázat její hodnotu těm, kteří jsou zvyklí přemýšlet převážně v číslech - například byznysmenům či ekonomům.

Zdroj: Beleco

Umíme například ocenit hodnotu turismu, sběru hub, čištění vody, protipovodňových opatření… Tomuto ekonomickému konceptu se říká ekosystémové služby. Potřebujeme-li například ekonomické argumenty pro ochranu přírody a krajiny, můžeme je částečně získat. Všechny služby, které nám příroda poskytuje, však úplně vyčíslit nelze, i když by si to mnozí ekonomové přáli. Hodnota přírody je také kulturní, historická a estetická. Přemýšleli jste, jaké je vaše nejoblíbenější místo v české přírodě? A co pro vás znamená se tam vracet? Tato hodnota má pro vás jistě velkou cenu a přesto nevyčíslitelnou. Naštěstí.


Příběhy české přírody představují pravdy a mýty o vztahu člověka a krajiny. Přinášejí překvapivé poznatky o české přírodě a krajině. Poznejte je také na www.pribehyceskeprirody.cz.