Vypravte se za National Geographic do mekky českých geodetů

První setkání s redakcí National Geographic proběhlo 21. června na nejzápadnějším místě České republiky. Letní hra pokračuje a vy máte možnost setkat se s šéfredaktorem časopisu podruhé. Kde a kdy to bude? Na místě, od kterého se odvozují výšky v celé České republice, v sobotu 11. července mezi 14:00 a 16:00 hodinou.

Dalším místem setkání je jeden z hlavních nivelačních bodů republiky, Mekku všech českých geometrů a geodetů.
Dalším místem setkání je jeden z hlavních nivelačních bodů republiky, Mekku všech českých geometrů a geodetů.
Zdroj: Archiv

Víte, kde se u nás nachází tzv. Věčné místo? Ne, nemá to nic společného s věčným odpočinkem žádné významné osobnosti, i když odpočívat se tady dá výborně. A když vám „napovíme" latinským názvem „Locus perennis"? Stále nic? Pak vězte, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších technických památek u nás, k jejíž návštěvě vás v rámci naší letní soutěže zveme.

Nebudeme vás dlouho napínat – Věčné místo se nachází západně od jihočeského městečka Lišov v blízkosti odpočívadel u hlavní silnice vedoucí z Českých Budějovic do Třeboně. A čím že je vlastně tak významné? Jedná se o jeden z hlavních nivelačních bodů republiky, Mekku všech českých geometrů a geodetů. Jinými slovy, tento bod je velmi důležitý pro stanovování jakýchkoli nadmořských výšek u nás a je považován za místo celostátního a celoevropského významu.

Na místě se dozvíte řadu zajímavých věcí od šéfredaktora, který podobná místa navštěvuje velmi rád, takže si s ním o cestování po neobvyklých lokalitách můžete v klidu popovídat. Pro prvních sto dobrodruhů je připravena pozornost od National Geographic. Odnesete si památeční kartu, dárek a každý z vás si bude moci prolézt náš „expediční teréňák". Pro děti prvních příchozích bude také připraveno malé osvěžení.

Historie Locus perennis

Na konci 19. století budoval Vojenský zeměpisný ústav Rakouska-Uherska síť výškových bodů potřebnou pro co nejpreciznější mapování. Jedním ze sedmi základních bodů na území celé říše se stal i ten lišovský – z původních sedmi jediný, který se nalézá na území naší republiky. Má podobu obelisku stojícího uprostřed někdejšího lomu s latinským nápisem, který (volně přeloženo) říká: Stálé místo velmi pečlivého nivelačního měření, které bylo uskutečněno v Rakousku a Uhrách s určením délek poledníkových a rovnoběžníkových stupňů. Základní nivelační bod byl vytvořen tak, že ve skále byla vyhlazena ploška 15x15 centimetrů. Ta je překryta dutou základnou pomníku a otvor pak znovu překryt obeliskem připevněným k tělesu základny. Pokud má být bod připojen k nivelační síti, je zapotřebí odsunout krycí obelisk, ovšem jen s povolením Zeměměřičského úřadu v Praze. Z těchto důvodů má okolí status Chráněného území geodetického bodu. Nadmořská výška samotného bodu je 564,7597 metru (vztažena k hladině Baltského moře).

Po zelené 

Pokud se k bodu budete chtít vypravit v rámci příjemné turistické procházky, můžete využít značeného turistického okruhu z Lišova, kam se dostanete například autobusem z autobusového nádraží v Českých Budějovicích nebo z Třeboně, autobusy vyjíždí z obou míst ve 12.45 hod. Začněte v Lišově na Náměstí Míru, po modré turistické značce ulicí Tyršovou, okolo Kaple Panny Marie Lourdské, směrem k rybníku Koníř, kterým začíná soustava 3 rybníků. A to rybníků Koníř, Utopený a Maličký. Po hrázi Koníře budete pokračovat po zelené značce lesní cestou kolem pomníčku padlým v 1. světové válce. Odbočíte-li z trasy u tohoto pomníčku doleva, dostanete se k rybníku Smíchovskému a k radioaktivní studánce. Vrátíte se zpět na zelenou. V lese minete pozůstatky hrází zaniklých rybníků a po značené cestě dojdete až k „Locus perennis" (asi půl kilometru před tímto Věčným místem opustíte zelenou a půjdete po červeném značení). Odtud se trasa vrací po červené turistické značce okolo rybníka Čekal zpět do Lišova. Trasa je nenáročná a je vhodná pro pěší i cykloturisty, měří zhruba šest kilometrů. Dá se jít samozřejmě rovnou po červené z Lišova a stejnou cestou zpět, pak je cesta zhruba poloviční.