Do Prahy přijely vzácné žáby z jezera Titicata

Vodnice posvátné žijí pouze v Peru ve vysokohorském jezeře Titicata, kde jsou však zejména vinou znečištění kriticky ohrožené. ZOO Praha se proto s dalšími zahradami zapojila do jejich záchrany a před pár dny do Česka dorazila zásilka sedmdesáti žab.

Zdroj: Petr Hamerník, Zoo Praha

„Vodnice posvátná je pozoruhodná už na první pohled,“ uvedl ředitel Miroslav Bobek. „Nikdy neopouští vodní prostředí a téměř výhradně dýchá kůží. Vzhledem k nízkému obsahu kyslíku ve vysoko položeném jezeře Titicaca jí však musí využívat co největší plochu, a proto ji má po stranách těla, na hřbetě a na zadních nohou velmi nápadně zřasenou. Naši návštěvníci se o tom ostatně budou moci přesvědčit ještě během letošního jara, kdy otevřeme speciální expozici jezera Titicaca.“

Přímo z Peru první žáby dovezla a mimo areál výskytu rozmnožila americká Denver Zoo, která pak vyzvala ke spolupráci Evropskou asociaci zoologických zahrad a akvárií.

O pozoruhodnosti vodnice se návštěvníci Zoo Praha budou moci přesvědčit ještě během letošního jara, kdy zoo otevře speciální expozici jezera Titicaca.Zdroj: Petr Hamerník, Zoo Praha

„Zoo Praha se k programu na vytvoření pojistné populace vodnice posvátné okamžitě přihlásila. Jde také o to, abychom dál předávali informaci o problémech jednoho z důležitých světových ekosystémů. Z dlouhodobého hlediska se totiž tyto žáby nepodaří zachránit, pokud se nepodaří zachránit jezero,“ vysvětlil kurátor chovu plazů a obojživelníků Zoo Praha Petr Velenský.

Početní stavy vodnice posvátné za posledních 15 let poklesly o více než 80 % a je proto IUCN prohlásila za kriticky ohrožený druh. Její lov i obchod je sice zakázán, ale stěží lze jeho dodržování kontrolovat a vymáhat. Tyto žáby jsou tradičně chytány a v širokém okolí jezera používány pro domnělé léčebné i afrodiziakální vlastnosti. Navíc byli do jezera vysazeni nepůvodní pstruzi, kteří se živí vajíčky a pulci žab.

­­Vodnice posvátné se postupně objeví asi v tuctu evropských institucí. Do tří z nich – jedné wroclawské a dvou vídeňských – budou v následujících dnech rozvezeny právě z pražské zoo, která si ponechá celkem 20 jedinců.