Jarní svátky v Izraeli: Mumraj v Jeruzalémě i božský klid venkova

Jarní měsíce jsou pro cestování po Izraeli jako stvořené. Obzvláště pestré zážitky zde prožijete v období Velikonoc, kdy se tu konají židovské i křesťanské pouti a obrazy z Bible vám ožívají před očima.

Zdroj: Shutterstock.com

Jeruzalém coby kolébka judaismu i křesťanství slaví jarní svátky s náležitou okázalostí: katolická církev pořádá průvody místy, kudy vedla podle Nového Zákona poslední cesta Ježíše Krista, Židé si zase připomínají osvobození svého národa od otroctví v Egyptě. Kde jinde nejlépe poznat tradice svátku pesach, než v samotném Jeruzalémě?

Nutno podotknout, že tímto způsobem uvažuje množství turistů z celého světa, a tak v jeruzalémských ulicích bývá o jarních svátcích hlava na hlavě. Toužíte-li po klidnějším výletu a naplánujete si cestu do Izraele v období mimo pesach, nejspíš dostanete i levnější letenky - jejich ceny můžete porovnat na stránkách společností EL AL Israel Airlines.

Zajímavé velikonoční akce se ovšem konají i v klidnějších městech a obcích, jejichž výhodou jsou i příznivější ceny za ubytování. Jedinečným zážitkem je návštěva městečka Churfejš, které se nachází v horách Horní Galileji v těsné blízkosti hranic s Libanonem. Většinu místních obyvatel tvoří izraelští Drúzové, malopočetná etnická skupina se specifickou historií i náboženstvím. Během letošního pesachu je možné ubytovat se přímo v rodinách a zažít zdejší tradice na vlastní kůži, stejně jako objevit drúzskou pohostinnost a ochutnat speciality místní kuchyně.

Obzvláště zábavný festival plánuje na období pesachu obec Jad Mordechaj, ležící necelých 60 km od Jeruzaléma kousek od břehu Středozemního moře. Účastníci si navléknou dobové hábity a společně s Mojžíšem překročí "Rudé moře", symbolizované místní řekou. Poté vystoupí na horu a vyslechnou si příběh o putování Židů z Egypta do země zaslíbené.

Jad Mordechaj ovšem stojí za návštěvu i mimo svátky: tradiční izraelská vesnice typu kibuc proslula chovem včel, a díky tomu zde můžete ochutnat vynikající včelí med nebo si vyrobit vlastní svíčku z pravého včelího vosku. Navíc se tu pokocháte okolní krajinou a najdete zde více klidu než v proslulém velkoměstě.