Může jedna miska obilí zajistit dívkám šanci na důstojný život v bezpečí?

Počet lidí trpících hladem se v posledním roce výrazně zvyšuje. V roce 2020 jich bylo 678 milionů. Dnes je to už zhruba 828 milionů. Bez akutní pomoci může být hladových lidí do konce roku ještě o dalších 47 milionů více.

Zdroj: CARE Česká republika

Za těmito statistikami jsou skuteční lidé, kteří bojují o život. Hladové děti, které byly nuceny odejít ze školy do práce, aby pomohly uživit svou rodinu. Ženy, které uprchly ze své země, aby unikly válečnému násilí, a nyní je pro ně přístup k jídlu prakticky nemožný. Mladé dívky, které byly provdány v nezletilém věku výměnou za jídlo či peníze. Novorozené děti, které bojují o život od samotného začátku.

Miska obilí a její kouzelná moc

Přístup k adekvátní stravě pro lidi trpící hlady není jen triviálním řešením pro záchranu nevinných životů. Jídlo je základním stavebním kamenem pro zajištění lepší budoucnosti dětí již od útlého věku.

Bezpečný porod a šance na život

Každé dvě minuty zemře někde na světě jedna žena během porodu. Většině těchto žen chybí živiny, které by tělu pomohly zvládnout tak velkou zátěž. Porody většinou nepřežijí ani samotné děti. Plnohodnotná výživa budoucích maminek diametrálně zvyšuje šanci na úspěšný vývoj novorozenců a porod bez komplikací.

Správný vývoj a šance na vzdělání

Výživa dítěte do pěti let je velmi zásadní pro správný rozvoj mozku. Je-li nedostatečná, mozek zakrní a dojde k nevratným změnám. Podvyživené děti mají velmi malou šanci uspět ve škole a následně získat dobrou práci. Kvalitní výživa pro děti ve školkách i školách výrazně zvyšuje schopnost učit se a vstřebávat nové informace.

Zdroj: CARE Česká republika

Šance na normální dětství

V kritických oblastech světa jsou chudé rodiny často nuceny provdávat své nezletilé dcery výměnou za peníze či za jídlo. Snaží se tak zajistit obživu pro své další děti. Každý rok je na světě provdáno více než 12 milionů dívek mladších osmnácti let. Pokud rodiče dokáží najít alternativní řešení těžké životní situace a zajistit pro rodinu přístup k jídlu, zajistí tak zároveň také bezstarostné a nenásilné dětství pro své dcery.

Zdroj: CARE Česká republika

Soběstačnost a nezávislost

Kvalitní výživa a přístup ke vzdělání v dětství i v období puberty jsou pro dívky na cestě za lepší budoucností stěžejní. Vyšší dosažené vzdělání podstatně zvyšuje životní úroveň, soběstačnost i průměrný plat žen.

Šance na lásku

Ekonomicky soběstačné ženy se mohou v dospělosti svobodně rozhodnout, kdy a za koho se vdají, a mají tak výrazně větší šanci na život ve vztahu plném lásky, bez násilí. Schopnost postarat se o sebe a uživit sebe i své blízké představuje pro miliony žen po celém světě ochranu před násilnými a toxickými vztahy i možnost svobodné volby.

Lepší budoucnost pro vlastní děti

Ženy, které dostanou šanci žít svobodně a dělat vlastní rozhodnutí, mají moc zasadit se o trvalé změny a potenciál zajistit lepší životní podmínky pro své vlastní děti. Vše přitom začíná u jedné misky obilí.

Odstartovat domino pozitivních reakcí nyní můžete i Vy!

Humanitární organizace CARE Česká republika zajišťuje přístup ke kvalitní stravě ohroženým lidem v kritických oblastech světa. Zaměřuje se přitom převážně na pomoc ženám a dívkám. Připojte se k nám.

Chci pomoci