Špatná pověst krkavcovitých je jen mýtus!

V literatuře jsou vrány či havrani vždy špatným znamením a jsou spojováni s čarodějnicemi a černou magií. Většina lidí má za to, že kradou, požírají vejce jiných ptáků a snižují tak populaci ostatních ptačích druhů. Vědci však nyní očišťují jméno krkavcovitých. Zkoumáním více než 326 interakcí mezi obávanými okřídlenými škůdci a jejich kořistí totiž došli k závěru, že jim křivdíme.  

Krkavcovití jsou spojováni s magií a nikdy nevěstí nic dobrého. Vědci se jim nyní snaží napravit reputaci.
Krkavcovití jsou spojováni s magií a nikdy nevěstí nic dobrého. Vědci se jim nyní snaží napravit reputaci.
Zdroj: čtk

Do skupiny krkavcovitých se řadí vrány, havrani a straky. A od jakživa je lidé hubí, protože údajně škodí ostatním ptákům. Studie zveřejněná v časopise Ibis a Science tento názor vyvrací. Vědci analyzovali dopad šesti druhů krkavcovitých na celkem 67 druhů ptáků, kteří se často stávají jejich kořistí, včetně pěvců a lovných ptáků. Projekt vzal v potaz také informace z dvaačtyřiceti vědeckých studií a analýzu celkem 326 interakcí mezi predátory a jejich kořistí. Z výsledků vyplývá, že krkavcovití mají ve skutečnosti podstatně menší vliv na ostatní druhy ptáků, než se všichni domnívali.

"V 81 % případů se nijak nepotvrdilo, že by krkavcovití měli vliv na svou potenciální kořist. Navíc v 6 % případů jsme dokonce pozorovali vztahy, které byly prospěšné," sdělil autor studie a výzkumný pracovník Univerzity Castilla-La Macha, Beatriz Arroyo

Výzkumný tým ve spolupráci s Univerzitou v Kapském městě provedl několik experimentů, při kterých izolovali vrány, havrany a straky od dalších dravců, aby zjistili, jaký mají vliv na reprodukci ostatních ptáků. Míra přežití kuřat a vajec dalších druhů byla všeobecně vyšší, ovšem v konečném měřítku se množství populace těchto ptáků nijak nezměnilo, nebo se jednalo pouze o zanedbatelné zvýšení. Experimenty se prováděly v devíti různých státech (Kanadě, Francii, Norsku, Polsku, Slovensku, Španělsku, Švédsku, Velké Británii a USA) a jasně z nich vyplývá, že pokud jsou krkavci eliminováni, ale v přírodě zůstanou ostatní dravci, dopad na produktivitu jejich kořisti je pozitivní pouze v 16 % případů. Pokud bychom ale eliminovali i ostatní predátory včetně šelem, ptačí produktivita se zvýší až v 60 % případů.