Světový den učitelů: Jak vypadají školní třídy mimo Evropu?

Podle Světové banky nechodí do školy zhruba 120 miliónů dětí. A dalších 250 milionů zůstává negramotných, navzdory tomu, že mají přístup ke vzdělání. Taková byla statistika v květnu. Došlo ale k určitému zlepšení.

Zdroj: Adam Bakay

Podle OSN se počet dětí, které nenavštěvují základní školu snížil téměř o polovinu. V roce 2000 organizace stanovila cíl celosvětově posílit základní vzdělání. Za patnáct let tak počet dětí bez základního vzdělání klesl ze 100 miliónů na 57 miliónů.

Také počet škol celosvětově roste, ať už soukromých nebo státních či řízených neziskovými organizacemi. I nadále však chybí v některých z těchto institucí kvalifikovaní učitelé, pomůcky, učebnice, židle, elektřina a některé nemají ani školní budovu.

Dnes, 5. října, je Světový den učitelů a dobrá zpráva je, že děti jsou ochotné se učit kdekoli, ať už jsou to chodby, paluby lodí nebo kus země za městem. Prohlédněte si v naší fotogalerii, jak vypadají školní třídy v různých částech světa.