Vědci vysvětlili, k čemu mohly sloužit záhadné sochy na Velikonočním ostrově

Obří sochy na Velikonočním ostrově patří k největším záhadám naší planety. O jejich stvořitelích nevíme téměř nic, nápisy na jejich tělech se nedaří rozluštit, netušíme ani, jakým způsobem byly vyrobeny. Vědci se však ve výzkumu přecijen někam posunuli - přišli s celkem logickou teorií, k čemu mohly tyto podivné artefakty sloužit.

Zdroj: Shutterstock.com

Na Velikonočním ostrově nejsou záhadou jen sochy. Pozoruhodný je také fakt, že se zde nenacházejí žádné stromy, přestože tu v minulosti musel být hustý subtropický les. Kromě toho je tu také žalostně málo zdrojů pitné vody, což vytváří pro život člověka na ostrově velmi nepříznivé podmínky. Na ostrově najdete jen dvě jezera, ke kterým navíc není snadný přístup, a jediný pramen, jenž bývá po většinu roku obklopen bažinou. Potoky tu netečou žádné.

Dešťová voda se na porézním vulkanickém povrchu neudrží a dostává se do podzemí, kudy proudí do moře. Na problém nedostatku pitné vody na ostrově se zaměřil profesor antropologie Carl Lipo, který zjistil, že dešťová voda z hor vyvěrá v pobřežních oblastech přímo do moře a během odlivu je ji možné v těchto místech zachytit. Ačkoli se do určité míry mísí s vodou mořskou, obsah soli v ní obsažený není pro lidské zdraví nebezpečný.

Velikonoční ostrovZdroj: Shutterstock.com

Podle Lipa není možné, aby někdejší početná společnost domorodců přežila na ostrově o pouhém zachytávání vody ze srážek. Jako pravděpodobnější se jeví možnost, že pitnou vodu čerpali z podzemních zdrojů na pobřeží. Tuto teorii podporuje i zmínka dobyvatelů z Evropy, kteří v 18. století po připlutí na Velikonoční ostrov zapsali, že místní lidé pijí vodu snad přímo z moře.

Lipo rovněž nachází souvislost mezi pobřežními zdroji pitné vody a tajemnými sochami. Ty podle něj mohly sloužit jako navigace k vodním zdrojům a označovat místa, odkud se dá čerpat bezpečná, málo slaná voda. "Když teď víme něco víc o nalezištích pitné vody na ostrově, umístění obřích soch najednou dává úžasný smysl. Jsou postaveny přesně tam, kde se nachází pitná voda," vysvětlil profesor.

Související články