Vědci zjistili, že CO2 dělá naši planetu zelenější, brzy ale přijde změna

Oxid uhličitý dosáhl v roce 2015 rekordních hodnot a vědci opakovaně varují před stoupající teplotou planety. Země by se v důsledku využívání fosilních paliv mohla oteplit až od 10° C. Vysoká hladina emisí sice prospívá k bujení vegetace, ovšem tento efekt se brzy změní. Navíc klimatické výkyvy stále vyvracejí Zemi z rovnováhy a důsledky jsou alarmující.

Za posledních 35 let se naše planeta v důsledku zvýšené koncentrace CO2 zazelenila.
Za posledních 35 let se naše planeta v důsledku zvýšené koncentrace CO2 zazelenila.
Zdroj: Shutterstock

Co se týká dlouhodobě měřených statistik byl rok 2015 podle klimatologů nejteplejší a dosáhl také rekordní hladiny oxidu uhličitého. Podobné výsledky jsou očekávány i pro rok 2016. Podle švýcarského klimatologa Thomase Frölichera je pravděpodobné, že kvůli současným emisím oxidu uhličitého bude překročen tzv. pařížský klimatický závazek. Ten stanovil strop průměrného oteplení Země na 2 stupně Celsia. „Neregulované využívaní fosilních zdrojů může vyústit v závažné klimatické změny," dodal Frölicher.

Výsledky přímého měsíčního měření hladiny oxidu uhličitého

Navíc, navzdory klimatické změně dále pokračujeme v hojném používání fosilních paliv. Podle studie Katarzyna B. Tokarska z kolumbijské univerzity v Kanadě by se naše planeta mohla v případě spálení všech známých zdrojů fosilních paliv, oteplit až o 10° C, přičemž následky takové změny by byly velmi drastické. Informovala o tom organizace Greenpeace, která se omezením využívání fosilních paliv dlouhodobě zabývá. „Myslím si, že je opravdu důležité vědět, co se stane, pokud nepřijmeme žádné kroky k zmírnění klimatických změn," sdělila vedoucí práce Katarzyna Tokarska. „Přestože byl přijat v Paříži klimatický závazek, dosud se nepřikročilo k viditelným akcím. Výsledky studie jsou pro nás varováním," dodala.

Využívání fosilních zdrojů může vyvolat výrazné oteplení zemského povrchu.

Autoři studie využili pro modelování klimatických změn nových počítačových simulací. Teplota povrchu by podle nich do roku 2300 jen kvůli započítání dopadů oxidu uhličitého stoupla o 8 °C. Se zohledněním dalších skleníkových plynů se teploty zvýší o další 2 stupně Celsia. Simulace nepředpokládají, že by se planeta oteplovala na všech místech stejně. Největší teplotní výkyv by zaznamenala Arktida. Podle deníku The Guardian však již byly podobné zvýšení teplot v Arktidě nárazově zaznamenány. V některých oblastech byla v únoru zjištěna teplota o 16 °C vyšší než je dlouhodobý průměr. Podle expertů by průměrné celoplanetární oteplení o 10° C zanechalo některé oblasti v neobyvatelném stavu.

Průzkumníci Greenpeace, Lonnie Dupre a Eric Larsen, sledovali v Arktidě tloušťku ledu.

Mezinárodní tým dvaatřiceti odborníků ze čtyřiadvaceti různých institucí z osmi různých zemí s pomocí satelitních dat NASA a speciálního radiometru studoval index zelené plochy na Zemi a celkového bujení vegetace. Studie byla publikovaná v dubnu v periodiku Nature Climate Change a její výsledky potvrzují, že za posledních 35 let se naše planeta zazelenila více než o polovinu.
Studie prokázala, že zvýšená koncentrace oxidu uhličitého umocňuje proces fotosyntézy a urychluje růst rostlin. Zatímco rostoucí koncentrace oxidu uhličitého může být přínosem pro rostliny, je hlavní příčinou změny klimatu. Plyn, jenž zachycuje teplo v zemské atmosféře, se množí v důsledku spalování ropy, zemního plynu a uhlí. Dopad klimatické změny je viditelný ve zvyšování hladiny moří, tání ledovců a mořského ledu, závažných výkyvech počasí i globálním oteplování.

Výsledky nepřímého měření hladiny oxidu uhličitého

Zhruba 85% zemské půdy, která není zaledněná, je pokryta zelení. Tato plocha se rovná 32 % celkového zemského povrchu. „Zvýšený nárůst vegetace za posledních 35 let může zásadně změnit koloběh vody a uhlíku v klimatickém systému," tvrdí vedoucí autor studie Zaichun Zhu z Univerzity v Pekingu. Příznivý dopad oxidu uhličitého na rostliny však nebudou mít podle spoluautora studie Dr. Philippa Ciaise z francouzského Institutu klimatu a environmentálních věd dlouhého trvání. „Rostliny se jen přizpůsobily, zelený efekt se však v průběhu času snižuje."

Mohlo by vás zajímat: