Vědecko-zábavný experiment: Zvířata, která mluví s lidmi

Zvířata jsou nám ze všech nejbližší. Žijí s námi a v mnoha směrech nám pomáhají. Pracují v rozličných odvětvích jako je zemědělství, doprava, pečovatelství nebo zábavní průmysl. Obývají naše města, lesy nebo žijí v našich domovech. Mobilní Akademie Berlín připravila jednodenní umělecký experiment v hale plzeňského DEPO2015. V hlavních rolích se představí české lidsko-zvířecí páry, které spolu dlouhodobě žijí a spolupracují: orel a jeho sokolník, prase a jeho klientka, asistenční pes a jeho trenér nebo krajta a její ošetřovatel.

Evžen a Lenka Kořínková
Evžen a Lenka Kořínková
Zdroj: Archiv

Cekem 15 párů vstoupí do speciálně vybudované arény, kde jim budou pořízeny společné portréty. Veřejné fotografování nemá jen zachytit jejich přátelství, kamarádství a propojení, ale je také jakýmsi castingem. Hledají se nové páry do další Noemovy Archy – tentokrát s lidskými a mimolidskými tvory, kteří se navzájem skvěle znají.

Vědecké naslouchání

Fotografování zvířat (a lidí) je nesnadný úkol. Během tohoto nelehkého a časově náročného procesu vzniknou bezděky přestávky, které chceme využít pro trochu filozofie a teorie. Skupina německých, rakouských i českých vědkyň a vědců z nejrůznějších odvětví biologie, antropologie, mediálních věd a kulturologie doprovodí fotografování svými komentáři. Oni všichni se zabývají poměrně novou disciplinou zvanou Human-Animal Studies, která zkoumá vztahy mezi humanitními a přírodními vědami, přičemž zahrnuje i naše zvířecí společníky. Zvíře je víc než jen objekt zájmu nebo případové studie pro naše antropologické sebeurčení, je to především komunikativní bytost s vlastními pocity a požadavky. Nestačí tedy mluvit o zvířatech vědecky abstrahovaným způsobem. Jde o to mluvit s nimi, poznat je jako komplexní bytost, dát jim prostor odpovědět a především naslouchat. Pastevci, trenéři, chovatelé a vědci nám budou vyprávět o své zkušenosti.

Prasátko ing. Čunin

Ve čtvrtek 24. 9. 2015 vstoupí celkem 15 lidsko-zvířecích párů do plzeňské fotografické arény v DEPO2015. Tyto páry byly vybrány během několikatýdenního castingu, který prováděla Mobilní Akademie Berlín společně s Goethe-Institutem v celé České republice. Zvláštností těchto párů je, že spolu nejenom žijí, ale také spolupracují: ve vědních oborech, pečovatelství, ve veřejném sektoru, v kultuře nebo v zábavním průmyslu. Pro Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 je bude fotografovat talentovaná německá fotografka Pola Sieverding. Před zraky veřejnosti zachytí niterný vztah mecenášky Medy Mládkové s jejími psy, herce Václava Vydry s koněm Démonem, plzeňské učitelky Terezy Porubové se slepicí Pipkou a dalších „kuriózních" párů. Součástí dne bude filmový program plný tajemných „zvířecích" scén ze snímků Jean Luca Godarda, Petera Greenawaye či Wernera Herzoga a také komentáře vědeckých oborníků z oblasti Human-Animal Studies.

Empatické prase domácí a stepní orlice

„Zvířata, věda a film vystoupí v tomto spojení poprvé a Plzeň se tak stane první Evropským hlavním městem kultury a přírody", komentuje autorka projektu Hannah Hurtzig z Mobilní Akademie Berlín, jejíž performace dokázaly již v řadě světových metropolí vyvést mnohé akademické obory z jejich slonovinových věží, propojit je s uměním a dát jim tak úžasnou sdílnost. „Vystoupí zde celkem elkem 15 smíšených párů, mezi nimiž budou lišák Winnie, který spolupracoval se slavnými režiséry, Pinky, empatické a chytré prase domácí, plachá leguánka Lina, stepní orlice Sofie, zvířata, slavné osobnosti i neznámí lidé. Jde o to mluvit s nimi, poznat je jako komplexní bytosti, dát jim prostor a naslouchat jim," vysvětluje Hurtzig.

Ondřej Pelikán a Sofie

Jednodenní shromaždiště zkušeností, umění, vědění a nevědění v DEPO2015 bude na první pohled velmi tiché. Návštěvníci obdrží porty se sluchátky, na kterých budou odposlouchávat veškeré dění v prostoru: komentované focení, poznámky lidí i zvířat, zvuky z filmů či debatu českých i zahraničních odborníků. Projekt nabízí originální pohled nejen do zákulisí vztahu mezi jednotlivými lidmi a jejich domácími „mazlíčky", ale vrhá také světlo na obecný vztah lidí a zvířat.

Veřejná performance „Proč mluvit se zvířaty?

Kdy? 24. 09. 2015, 12–15 a 17-21 hodin. Vstup volný v kteroukoliv dobu.
Kde? DEPO2015, Presslova 14, Plzeň. Děti a zvířata jsou vítána!
Kdo? Adéla (sova pálená), Božena (krajta královská), Evžen (výr), Katrijn Van der Meier (minikůň), Lina (zelená leguánka), Pinky (prase svislobřiché), Pipka (slepice domácí), Pula (fena boxera), Sofie (stepní orlice), Winnie (liška), ale také dvě ovečky, roj včel medonosných, krkavec, dvě želvy ostruhaté a krokodýl siamský. Zvířata doprovodí: Lenka Kořínková, Karel Makoň, Meda Mládková, Jiří Pospíšil, Martin Vobruba, Václav Vydra, Tereza Porubová a další.