Výzkum: Vzdělaní Češi mají přírodu rádi, ale nedokáží vyjmenovat národní parky

Češi do přírody rádi chodí, investice do její ochrany považují za smysluplné, nicméně o její ochranu se příliš nezajímají a mnoho o ní nevědí. Pouhých 11 % umí vyjmenovat všechny čtyři české národní parky a téměř polovina si nevybaví žádný rostlinný ani živočišný druh, který je na našem území kriticky ohrožen. To vše vyplývá z aktuálních výsledků rozsáhlého průzkumu, který realizovala odborná organizace Beleco v rámci osvětového projektu Příběhy české přírody. Průzkum mapoval názory a postoje obyvatel k otázkám týkajícím se ochrany přírody.

Organismy si složitě hledají své místo k životu. Často naráží na velké „pouště" naprosto nevhodných ploch bez jediné „oázy" ke spočinutí.
Organismy si složitě hledají své místo k životu. Často naráží na velké „pouště" naprosto nevhodných ploch bez jediné „oázy" ke spočinutí.
Zdroj: Ondřej Prosický

V rámci průzkumu bylo dotázáno celkem 1023 respondentů z řad participantů Českého národního panelu s vyšším vzděláním (minimálně středoškolské s maturitou), vyššími příjmy (měsíční příjem domácnosti nad 20 tisíc hrubého) a žijících ve větších sídlech (obce nad 20 tisíc obyvatel). „U této skupiny populace jsme očekávali větší informovanost i zájem o přírodu. Přestože lidé deklarují, že je česká příroda zajímá a mají ji rádi, ve skutečnosti o ní mnoho nevědí a zprávy o ní ani aktivně nevyhledávají," vysvětluje spoluautorka výzkumu, socioložka Kateřina Ptáčková. Průzkum také odhalil, že polovina vzdělaných Čechů a Češek si není schopna vybavit žádnou zprávu o ochraně české přírody, kterou v poslední době zaznamenala. O podílu lesů na území ČR má alespoň přibližně správnou představu zhruba třetina z nich.

Přestože o přírodě vzdělaní Češi mnoho nevědí, pobyt v ní je láká. Alespoň občas zajde do přírody v podstatě každý, ale zároveň pod přírodou si každý představuje trochu něco jiného. „Nepřekvapí, že téměř všichni by za pobyt v přírodě označili sběr hub či procházku v lesoparku, více než třetina respondentů se však jako v přírodě cítí také např. na výletě s dětmi do ZOO," dodává Ptáčková.

Příběhy české přírody je populárně naučná kampaň, jejímž cílem je představit široké veřejnosti fakta a mýty o české přírodě a veřejnost do tohoto poznávání zapojit. www.pribehyceskeprirody.cz