Za koníkmi do Kladrub nad Labem

Potulovaním po Pardubickom kraji počas Press tripu, sme zavítali do Národného žrebčína Kladruby nad Labem. Táto zastávka ma veľmi potešila, jednak kone su mojou srdcovkou, jednak som sa tam už dlho chystal. A samozrejme som bol zvedavý na kráľovský svadobný dar vojvodovi a vojvodkyni z Cambridge.

Krásavec menom Favory Alta XXI - 30 Cambridge, doslova vyrážal dych. Nemal som možnosť za tu krátku dobu vidieť ho pobehovať vonku, ale musim povedať že nádherný žrebec. Energia len tak z neho sršala a potešilo, že prišiel ku mne a dal sa pohladiť. Fotografiu nedávam, bolo by nedôstojne ho ukázať v jeho koterci.

Zámok, kde sa žrebčín nachádza má celkom pestrú minulosť. Bol postavený v renesančnom slohu tvoriaci pôdorys tvaru L. Bol k nemu pristavaný kostol a tak tvorí jednoliaty celok. Zámok, ako snáď každa pamiatka sa nevyhla módnym trendom a bol niekoľkokrát prestavany. Roku 1722 bol prestavaný v barokovom duchu, kde sa predpokladá aj spoluúčasť Kilián Ignáca Dienzenhofera. Bol to český architekt a staviteľ nemeckého pôvodu, predstaviteľ vrcholného baroka; piaty syn staviteľa Kryštofa Dientzenhofera. Zámku sa nevyhol ani ničivý požiar, ktorý zničil zámok, stajne i kostol. Za Jozefa II. bol ale celý zámocký areál obnovený. V rokoch 1836 - 1844 boli vystavané nové empírové stajne.
V roku 1579 Jeho Milosť, cisár Rudolf II., Udelil žrebčínu štatút cisárskeho dvorného žrebčína, tento rok je braný ako jeho historické založenie.
Národný žrebčín v Kladrubech nad Labem, patrí medzi najstaršie veľké žrebčínce na svete. Leží v Polabskej nížině neďaleko Pardubic. Sú tu priaznivé podmienky na jeho chov.

V tomto žrebčíne sú starokladrubští beluši ustajnený v niekoľkých objektoch. Nájdete tu kone základného stáda - žrebce a chovné kobyly, žriebätá do odstavu, kone vo výcviku, športové a kone určené na predaj.
V súčastnosti sa tu nachádza cca 600 koní. Beluši boli využívany na ceremonálne účely a vraníky pre cirkevných hodnostárov. V súčasnej dobe sa používajú na barokové jazdenie, v súťažiach záprahov, ale nájdeme ich aj v kalsickej drezúre.
Kone z tejto stajne sú pre svoj vyrovnaný charakter využívané aj pre hippoterapiu či rekreačné jazdenie.

Související články