Příběh o mizejících a přicházejících druzích

Změny ve složení živočišných i rostlinných druhů jsou v české přírodě častější, než si myslíme. Tento proces je přirozený, ovšem člověk jej neobyčejně zrychlil. Přivedl například druhy z dalekých krajin. Některé z nich způsobili původním obyvatelům české krajiny velké problémy. Například norek americký uprchnul z kožešinových farem, usadil se ve volné přírodě a vytlačil z ní původního norka evropského.

Labutě v Česku původně nežily. Přišly jako ozdoba šlechtických sídel.
Labutě v Česku původně nežily. Přišly jako ozdoba šlechtických sídel.
Zdroj: Beleco

Jindy však člověk tímto chováním druhovou pestrost obohatil. Věděli jste třeba, že labutě v Česku původně nežily? Začali je vysazovat šlechticové na jezírka u svých sídel. Do volné přírody se labutě dostaly až následně. Svým hospodařením často člověk způsobil, že mnoho druhů ubývá. Znečištěné řeky tak vedly k ústupu perlorodky říční jen na pár míst v republice.

Ohrožený mizející druh perlorodka říční potřebuje velmi čistou vodu.

Ale když jsme něco pokazili, dokážeme to v některých případech napravovat. Hezkým příkladem je losos, který nejprve z našeho území zmizel kvůli soustavě jezů postavených na Labi v Německu a severních Čechách. Ovšem od r. 1998 Český rybářský svaz a ochranářské organizace, včetně Beleco, vysazují mladé lososy a podílejí se na jejich návratu. I v případě výskytu různorodých druhů tedy platí, že změna je život, je přirozená a netřeba se jí děsit. Jen se je nad ní občas důležité zamyslet.

Odborné organizace, včetně Beleco, se podílejí na návratu lososa do českých řek.

Příběhy české přírody představují pravdy a mýty o vztahu člověka a krajiny. Přinášejí překvapivé poznatky o české přírodě a krajině. Poznejte je také na www.pribehyceskeprirody.cz.