Příběh o tom, kde je pestrá česká příroda

Někoho může překvapit, že hodnotná příroda není jen na území národních parků. Mezi nejhodnotnější části české přírody patří i místa významně ovlivněná lidskou činností.

Zdroj: Beleco

Dosvědčit by to mohl třeba listonoh - drobný korýš, který toho hodně pamatuje, protože na naší planetě existuje již 200 miliónů let! Dnes obývá, společně s dalšími chráněnými druhy, kupříkladu bývalé vojenské újezdy. Zde k životu vzácným rostlinám a živočichům pomáhají například tanky, off-roady nebo stáda kopytníků.

Pestrou přírodu najdete na místech, kde byste ji nečekali, a v prostředí, které vás možná překvapí. Ať už je to pražský Petřín se vzácnými roháči, hnědouhelné výsypky, pískovny nebo zmiňované vojenské prostory. Tato místa, která se často nacházejí hned za vašimi dveřmi, poskytují vhodný životní prostor pro mnohé přírodní druhy a často patří mezi evropsky významné lokality.

Příběhy české přírody představují pravdy a mýty o vztahu člověka a krajiny. Přinášejí překvapivé poznatky o české přírodě a krajině. Poznejte je také na www.pribehyceskeprirody.cz