Příběh o vlivu lidského hospodaření na přírodu

Hospodaření člověka má na přírodu neoddiskutovatelný vliv. A to překvapivě nejen negativní. Je totiž nejsilnějším procesem, který ji utváří! O tom by mohl vyprávět například roháč obecný.

Zdroj: Martin Podlas

Největší evropský brouk se kvůli zintenzivnění lesního hospodaření raději odstěhoval z lesů. Dnes jej potkáme spíše na procházce po parcích. Lidské hospodaření ovlivňuje českou krajinu již po tisíciletí. Soužití je tak dlouhodobé, že člověk a příroda se potřebují navzájem. Například orchideje jsou dnes závislé na pravidelném sečení luk lidmi. Díky určitému vlivu člověka je tedy příroda bohatší.

Na druhou stranu… v době průmyslové revoluce naše působení na přírodu rostlo a čím dál více se začaly projevovat jeho negativní dopady. Ve 20. století pak aktivity směrem k přírodě vyvrcholily odvodňováním krajiny, masovou zemědělskou a lesní činností, a podobně. Pokud bychom tedy měli z historie našeho soužití s přírodou vyvodit nějaké poučení, bylo by následující: Pestrá příroda potřebuje lidskou přítomnost v míře rozumné a co nejrůznorodější. Nevyhovuje jí ani příliš intenzívní využívání krajiny, ani její opouštění.

Příběhy české přírody představují pravdy a mýty o vztahu člověka a krajiny. Přinášejí překvapivé poznatky o české přírodě a krajině. Poznejte je také na www.pribehyceskeprirody.cz.