Jak jsme na tom s bezpečností, riziky a stavem dnešní civilizace?

„Nyní se hraje o naši bezpečnost," tvrdí autoři knihy Povaha změny. Špičkoví čeští vědci, intelektuálové a armádní specialisté nechtějí strašit, ale varovat. Kniha Povaha změny zprostředkovává pohled dvaceti různých odborníků na vybrané problémy dneška. Jednotlivé texty jsou věnovány klimatické změně, bezpečnostní situaci a energetickým zdrojům, nastupující vlně mezikontinentálních migrací, ale třeba i stavu současné rodiny.

„Nyní se hraje o naši bezpečnost," tvrdí autoři knihy Povaha změny. Jak jsme na tom s bezpečností, riziky a stavem dnešní civilizace?
„Nyní se hraje o naši bezpečnost," tvrdí autoři knihy Povaha změny. Jak jsme na tom s bezpečností, riziky a stavem dnešní civilizace?
Zdroj: Thinkstock

„Bylo by zahanbující až trestuhodné mlčet. Je nutné postupně naleptávat narkotizační závoj infotainmentu, jemuž je majorita nepřetržitě vystavena," píše se v úvodu knihy editorů Miroslava Bárty, Martina Kováře a Otakara Foltýna Povaha změny - Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace. Dvacet špičkových českých odborníků se v ní poctivě zamýšlí nad procesy, které mají, případně mohou mít, vliv na naše životy a na naši společnost. „S historicky bezprecedentně největšími prostředky a dosavadní nejvyšší úrovní znalostí v současnosti kontrastuje alarmující nepřipravenost na krize," varují autoři, „je otázkou, zda už dávno nenastal čas to změnit."

Kniha Povaha změny zprostředkovává pohled dvaceti různých odborníků (např. geologa Václava Cílka, paleoekologa Petra Pokorného, orientalisty Luboše Kropáčka, jaderné inženýrky Dany Drábové, armádních velitelů Jiřího Balouna a Karla Řehky, žurnalisty Matyáše Zrna, psychoterapeutů Vladislava Chvály a Ludmily Trapkové ad.) na vybrané problémy dneška. Jednotlivé texty jsou věnovány klimatické změně, bezpečnostní situaci a energetickým zdrojům, nastupující vlně mezikontinentálních migrací, ale třeba i stavu současné rodiny. Smyslem těchto kritických zamyšlení nad dlouhodobými trendy vývoje naší společnosti není šířit neklid, ale naopak upozornit na mnohé souvislosti a důležitost těchto procesů, kterým při řešení každodenních problémů nevěnujeme dostatečnou pozornost. Protože pouze pokud těmto jevům včas porozumíme, můžeme je začít úspěšně řešit. A to je hlavní cíl této publikace, která volně navazuje na bestsellery týkající se této problematiky, kterou v českém prostředí otevřeli právě editoři Miroslav Bárta a Martin Kovář.

Významné osobnosti, které se podílely na knize.

„Žádný muslimský stát sice takzvaný Islámský stát neuznal, ale jeho zkázonosný dopad na obraz islámu ve světě a na růst konfliktů v rozsáhlém regionu je očividný. Nejde o akademické téma, ale o potřebu jednat, nemá-li muslimská civilizace ztratit lidskou tvář," říká orientalista a islamolog Luboš Kropáček, autor textu věnovaného kolapsům a kontinuitě ve světě islámu. Pozorně mu naslouchá autorský kolega kybernetik Radek Mařík. Ten se v knize mj. zamýšlí nad problematikou nepotismu, tj. systému obsazování funkcí, v němž jsou preferováni příbuzní nebo spřízněné osoby. Nepotismus se často uvádí jako faktor, který časově koreluje se vzestupem a pádem společnosti.

„Nezaměstnanost je o dost horší než islámská ideologie a možná se o náboženských radikálech bavíme hlavně proto, abychom nemuseli hledat náročné cesty, jak pomoct vlastní ztracené generaci," píše ve svém příspěvku Hybridní svět rizik a nadějí geolog a ekolog Václav Cílek.

„Bylo by zahanbující až trestuhodné mlčet. Je nutné postupně naleptávat narkotizační závoj infotainmentu, jemuž je majorita nepřetržitě vystavena,' píše se v úvodu knihy editorů Miroslava Bárty, Martina Kováře a Otakara Foltýna Povaha změny.

Knihu zakoupíte zde. Anebo zkuste štěstí a můžete si o ni zasoutěžit. Pět z vás, kteří správně zodpoví soutěžní otázku získá knižní novinku Povaha změny, kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad.

Soutěž se řídí všeobecnými marketingovými podmínkami