Český projekt pomáhá v Zambii s udržitelným zemědělstvím

Obyvatelé Jižní provincie Zambie jsou ohroženi dopady klimatických změn. Zdejší lesy v okolí jsou vyschlé a není v nich dostatek dřeva na palivo. Navíc není dostatek úrody z běžných plodin, které se dříve dlouhodobě a bez problému sklízeli.

V rámci českého projektu se vysazují nové stromy.
V rámci českého projektu se vysazují nové stromy.
Zdroj: Benoit Wyn, CARE Česká republika

Proto zde humanitární a rozvojová organizace CARE Česká republika realizuje od roku 2020 s podporou České rozvojové agentury projekt reagující na nelehkou situaci vyvolanou klimatickou změnou. Pomáhá drobným zemědělcům budovat udržitelné zdroje obživy, které jsou odolné vůči změnám klimatu. Díky tomu se mohou lidé v oblasti spolehnout, že budou mít co jíst. Organizace spolupracuje s Mendelovou univerzitou, která poskytuje technickou podporu při školení farmářů.

Projekt zajišťuje vzdělávací schůzky, při kterých účastnice a účastníci získávají praktické znalosti, jak zvýšit úrodnost pomocí vhodných druhů plodin. Školitelé také poukazují na důležitou roli stromů a které druhy je vhodné vysazovat pro zlepšení kvality půdy. Vedoucí farmářských skupin jsou většinou ženy, které následně podle získaných znalostí zaučují další farmářky.

„Spořící spolek mi pomohl najít více možností obživy. Mohla jsem si našetřit a koupit kozy.“

Kromě toho přináší organizace koncept spořících spolků, které pomáhají s finančním plánováním v domácnosti a často vedou k vytvoření vlastního podnikatelského plánu. „Než přišla pomoc od CARE, v rodině jsme složitě plánovali a určovali priority, co nejvíce potřebujeme v domácnosti. Neměli jsme kde získat prostředky na jakékoli podnikání, které by nám v řešení problémů pomohlo. Pro přežití jsme se spoléhali jen na zemědělství závislém na dešti,“ říká Chewe, matka osmi dětí. „CARE v naší vesnici zavedla Spořící spolky. Vytvořili jsme malé skupiny, ve kterých všichni společně šetříme a z těchto úspor si můžeme brát malé půjčky. Spořící spolek mi pomohl najít více možností obživy. Mohla jsem si našetřit a koupit kozy. Splnil se mi můj sen, vlastnit hospodářská zvířata.“ zakončuje svůj příběh Chewe.

Farmářky se starají o lesní školky.Farmářky se starají o lesní školky.Zdroj: Benoit Wyn, CARE Česká republika

Aby nebyly začátky nových způsobů farmaření tak složité, CARE poskytuje osivo na podporu úrodnosti, které zahrnuje semínka různých druhů fazolí, podzemnici olejnou nebo hrách. Také daruje sazenice stromů, které účastnice a účastníci školení vysazují pro potřebu regenerace lesů a tím i palivového dřeva v domácnosti.

Zdroj: Benoit Wyn, CARE Česká republika

Zdroj: CARE