Čistička pitné vody vrací lidem na severu Iráku bezpečí a důstojnost

Sever Iráku se potýká s dlouhodobými následky ozbrojených konfliktů a působení tzv. Islámského státu v této oblasti. To v okrese Al Hamdaniya v provincii Ninive mimo jiné znamená i zanedbaný stav vodárenské infrastruktury. Klíčovým problémem byl špatný stav místní čističky vody.

Zdroj: CARE Česká republika

Spolu se suchem, které se v oblasti v poslední době kvůli změnám klimatu zhoršuje, tak místní přicházejí o přístup k čisté vodě. To má dopady na hygienické podmínky pro místní lidi, tedy šíření infekčních nemocí, a také na dlouhodobou perspektivu regionu.

Česká kancelář mezinárodní humanitární organizace CARE tu s místními kolegy a s podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky a svých dárců pracuje na zlepšení životních podmínek místních lidí.

Projekt, navazující na dlouhodobou činnost CARE, má za cíl zajistit trvalý a férový přístup k nezávadné pitné vodě pro lidi postižené předchozím konfliktem s takzvaným Islámským státem, a to z řad starousedlíků i nově příchozích obyvatel v okrese Al Hamdaniya. Klíčovým krokem byla oprava čističky vody a návazných vodovodních struktur.

Zdroj: CARE Česká republika

Vedle toho, že se daří obnovit přístup k vodě, pracuje CARE i na zlepšení znalostí a praktik správné hygieny mezi lidmi postiženými předchozími konflikty, a to prostřednictvím osvěty a distribuce hygienických balíčků. Celkem 7 000 žen, dívek, mužů a chlapců absolvuje informační setkání na podporu hygieny, kde se dozví aktuální trendy v této oblasti.

Místní kolegové CARE distribuují i 700 hygienických balíčků celkem ve třech vesnicích v této oblasti. Balíčky obsahují mýdlo, šampon, prací a čistící prostředky a menstruační vložky – věci, které u nás považujeme za samozřejmé, pro lidi v této oblasti jsou ale mnohem hůře dostupné.

Manahil, čtyřicetiletá farmářka a matka pěti dětí z vesnice Al-Abbás, je za tuto pomoc vděčná: „Chci poděkovat CARE za hygienický balíček. Je to poprvé, kdy se mi dostává takovéto podpory od neziskové organizace. Nemohla bych si tyto hygienické potřeby jinak dovolit – co vydělám, nám vystačí stěží na potraviny, léky pro mé děti a podobné výdaje.“

Projekt CARE s podporou MZV ČR trvá do konce tohoto roku, CARE ovšem v této oblasti pracuje systematicky už několik let. A plánuje tu pracovat i nadále, aby lidem v Iráku vrátila naději na lepší život.

www.care.cz

Zdroj: CARE Česká republika