Den památek 2010 - Vodní dílo Březová

Každoročně nabídl Karlovarský kraj Den otevřených dveří památek 2012. V rámci této akce byla zpřístupněna také přehrada na Březové, která je ve správě Povodí Ohře. Tento článek ukáže postupnou cestu přehrady až do dnešní doby.

Přehrada začala být budována roku 1931, dokončena byla roku 1935 a slavnostně uvedena do provozu o dva roky déle. Hlavní účel vodního díla je protipovodňová ochrana města Karlovy Vary. Jednalo se o první gravitační betonovou přehradu v Čechách. Konečná výška hráze činí 31 metrů a je dimenzována na stoletou vodu (Q100).

Související články