Po vinnej ceste - Schaubmarov mlyn, Pezinok Slovensko

Malokarpatská vinna cesta má aj svoje bočné cestičky, nielen ochutnávky vín. A na jednu takúto cestu by som Vás rád zaviedol. Tentokrát to bude Pezinský región ale jeho netypická galéria insitného umenia.

Masívna budova Schaumarovho mlyna postavená s kameňa je kultúrnou a technickou pamiatkou. Spadá pod Slovenskú národnú galériu (SNG). Nachádza sa na ceste smerom na Malacky pre lyžiarov či automobilových pretekárov známa aj cesta na Babu.

Usadlosť uzavretou zástavbou reprezentuje typ zemepánskych mlynov to 16 až 18 storočia. Mlyn postavili Pálfiovci v roku 1767. Od roku 1857 patril štyrom generáciám rodiny Schaubmarovcov, ktorí sem prišli z Bavorska.

Budova si zachovala barokový charakter. Technické zariadenie mlyna charakterizujú dve vývinoví fázy. Prvá a staršia fáza sú pozostatky mlyna z kameňa z prvej polovice 19. storočia a druhá realizovaná prestavba z roku 1923. Jej technické riešenie predstavuje jednoduchý valcový mlyn s kolesom poháňaným vodou. Je kompletne zachovalí a v Európe patrí medzi najväčšie potočné mlyny.

V správe SNG, otvorila v tomto zariadení a slávnostne sprístupnila 18. novembra 1997 v zrekonštruovanom objekte Schaubmarovho mlyna Galériu insitného umenia. Je prvá svojho druhu na Slovensku. Výber tvorí reprezentatívnu vzorku maliarskych a sochárskych diel významných slovenských insitných umelcov. Všetky sú zo zbierok SNG. V expozícii nájdete aj maliarov zo slovenskej enklávy z Kovačice.

Súčasťou expozície insitnej tvorby sú aj diela umelcov Brazílie, Českej republiky, Chorvátska, Fínska, Francúzska, Talianska.

Související články