Ekologizujete provoz firmy? S financemi pomůže Komerční banka

Komerční banka jako lídr zeleného financování připravila ve spolupráci s ČMZRB a EIB program Optimalizujte zeleně určený na podporu firem a podnikatelů při realizaci energeticky úsporných opatření.

Zdroj: Redakce

Kdo by čekal, že bude mít banka tým specializovaný na energetiku. V České republice se na tuto oblast soustředí Komerční banka, která přináší ojedinělý program Optimalizujte zeleně určený na financování energeticky úsporných opatření v podnikatelských provozech. „Vnímáme silný tlak na to, aby firmy snížily svou ekologickou zátěž. V energetice už roky pokračuje neodvratný proces odklonu od využívání uhlí a přechodu k ekologičtějším zdrojům, jako je například zemní plyn. To umožní decentralizovat výrobu energie díky instalacím kogeneračních jednotek, tedy zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. A právě zde vidíme prostor pro nabídku speciálního finančního programu,“ vysvětluje Pavel Beran, vedoucí Energetických projektů korporátního a municipálního bankovnictví Komerční banky.

Jak zelené financování probíhá?

O finanční podporu v podobě úvěru na ekologizaci provozu mohou požádat právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé z celé České republiky s výjimkou Prahy. Musí zároveň splňovat podmínku, že investice ke snížení energetické náročnosti dosáhne minimálně 10 % roční úspory energie v konečné spotřebě, oproti stavu před realizací projektu.

Samotný záměr je třeba doložit energetickým posudkem. V případě kladného posouzení mohou získat bezúročný úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky až do maximální výše 60 milionů korun, který je možné kdykoli v průběhu čerpání bezplatně splatit. Alespoň 20 % hodnoty způsobilých výdajů projektu by mělo být kryto investičním úvěrem Komerční banky. Specialisté partnerské společnosti Komerční banky, KB Advisory, navíc žadatelům pomohou se zpracováním energetického posudku a bezplatně prověří, zda jejich projekt splňuje podmínky přijetí.

„Program Optimalizujte zeleně je jedním z konkrétních výstupů společenské odpovědnosti a přístupu Komerční banky k oblasti životního prostředí. Těší nás, že už jsou za naší účasti některé projekty realizovány. Loni se nám například podařilo refinancovat jednu z největších fotovoltaických elektráren v Česku o výkonu 35,1 MW a momentálně s klienty řešíme financování jejich projektů v oblasti větrných a vodních elektráren nebo rozsáhlé instalace střešních FVE,“ uzavírá Pavel Beran.