Jsou ženy stejně zvídavé jako muži?

Podíváme-li se na první čísla časopisu National Geographic, která vznikla před sto třiceti lety, vidíme zcela jasně, že svět je rozdělen na muže, kteří vytvářejí a čtou ryze mužský badatelský časopis, a na ženy, jež výzkumníkům a objevitelům doma chystají večeři.

Zdroj: National Geographic

National Geographic není jen pánská záležitost. I ženy stále něco objevují… Jste přesvědčeni o tom, že svět se dělí na ženy a muže? Nebo mužské a ženské záležitosti považujete za dva aspekty téhož světa? National Geographic v souladu se svým mottem „stále je co objevovat“ bezpochyby odhaluje další rozměr svého vlastního vnitřního objevování: že neexistují dva světy, muži a ženy, ale že je pouze jeden svět, který se stejným nadšením objevují jak muži, tak ženy.

Ženská posádka do vesmíru? Proč ne!

Ovšem společnost se za těch sto třicet let hodně změnila. Dnes například NASA (Národní úřad pro letectví a kosmonautiku) seriózně uvažuje o tom, že by nebylo od věci sestavit čistě ženskou posádku pro lety do vesmíru. Ženy jsou menší než muži, a s tím souvisí spousta užitečných věcí – jsou „skladnější“, lehčí, méně toho snědí, vydýchají méně vzduchu a také vyprodukují méně tělesného odpadu. Navíc méně trpí všemožnými neduhy, které přináší pobyt v kosmu, například zhoršování zraku a sluchu. A ještě k tomu – a to není nic k smíchu – lépe voní, což je rovněž podstatný faktor, vezmeme-li v úvahu, že do vesmíru se létá na pár metrech čtverečních.

Zdroj: National Geographic

Strážkyně národního parku v Africe

Při pohledu do dalších sfér lidského konání zjišťujeme, že v Africe vznikl čistě ženský tým strážkyň národního parku. A ne ledajaký tým, jsou to ženy, které si prošly osobním traumatem, životním peklem. Dalo jim tolik sil a odvahy, že nějaké zátěžové cvičeníčko o hladu, beze spánku, při těžkém vyčerpání… pro ně nebylo nijak drastickou výzvou.

Zdroj: National Geographic

Bádají, poznávají, objevují…

Novými badatelskými tématy dneška jsou také zdraví z hlediska alternativní medicíny nebo ekologické sondy do tragických dopadů přítomnosti mikroplastů v mořích či odhalování těžkého života exotických živočichů chovaných v zajetí pro zisky z turistického ruchu a také objevování potravin a superpotravin, vynalézání robotů pro seniory, poznávání duchovního světa dalajlámy a mnoho dalšího.

Zdroj: National Geographic

O tom všem dnes píše National Geographic a stejně jako se stále množí nové a nové oblasti, v nichž rozšiřuje obzory svým čtenářům, mění se i jeho protagonisté a tvůrci. Mezi nejslavnější jména spjatá s tímto časopisem patří třeba primatoložka Jane Goodallová, fotografka Ami Vitale, průkopnice letectví Amelia Earhartová…