Kolumbus byl očištěn

Na Kryštofovi Kolumbovi ulpělo kromě objevení Ameriky i obvinění, že právě on a jeho muži zavlekli do Evropy syfilis. Nová analýza kosterních ostatků však prokázala, že tato nepříjemná, pohlavně přenosná choroba byla ve Starém světě ještě před tím, než se Kolumbus narodil.

Kolumbus byl očištěn
Kolumbus byl očištěn
Zdroj: archiv

Stopa syfilis byla nalezena na ostatcích nalezených ve východním Londýně. Jejich stáří odpovídá době, která předcházela Kolumba o celá dvě století. Historie Syfilis tak nezačíná pro Evropu rokem 1493, kdy se Kolumbus vrátil ze své výpravy do Španělska.

Kryštof Kolumbus

Odborník Londýnského muzea Brian Connel sdělil listu The Times, že nemá žádné pochyby o stáří kostí a stopách zhoubné choroby.

U kostela Sv. Marie Špitálské byly nalezeny dvě kostry poznamenané syfilis, které radiokarbonová analýza zařadila mezi roky 1200 až 1250. Další ostatky pěti lidí pak pocházely z éry 1250 až 1400. Jejich stáří dokládají i nalezené mince a úlomky keramiky,

Ve všech případech šlo o pacienty, kteří syfilis nakonec podlehli. Jednou z obětí choroby bylo i malé asi desetileté dítě, které bylo slepé a jeho zuby kvůli chorobě rostly pod nepřirozeným úhlem 45 stupňů.

Neléčená syfilida způsobuje vážné degenerativní změny na srdci, mozku, očích i kostech, které jsou pro postižený organismus nakonec fatální. Vyvolává ji přenos bakterie Treponema palladium. Před objevem antibiotik se syfilis rychle šířila především ve větších městech.

Nicméně poprvé lékaři syfilis odhalili až tři roky po návratu Kolumbovy výpravy v roce 1495 a na objeviteli ulpělo podezření. Ve středověku ovšem původ nemoci nebyl tak jednoznačný nemoc byla označována jako francouzská, benátská i neapolská.

Nicméně nemoc mohla mít i tak americký původ, protože jak dnes již víme, jako první objevili Ameriku už staletí před Kolumbem Vikingové. Jejich pronikání do Nového světa zabrzdilo ochlazení klimatu kvůli kterému opustily i své osady v Grónsku.

I kdyby se tedy potvrdil americký původ syfilis, Evropa v epidemiologické válce drtivě nad Amerikou zvítězila, protože spalničky, neštovice a chřipka, které do Nového světa zavlekli Evropané, zahubily milióny původních obyvatel. Tento nepoměr mimo jiné souvisel i s tím, že většina podobných nemocí a imunita vůči nim souvisela s domestikací zvířat - skotu, prasat a koňů v Euroasijském prostoru.

V Americe nebylo co domestikovat. Například Aztékové chovali kvůli masu psy, coby největší chovu schopného savce.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: