Konference GIS Esri: Největší setkání geoinformatiků v České republice

KOMERČNÍ SPOLUPRÁCE: Od doby, kdy pravěcí lovci na mamutí kost vyryli mapu svého okolí, uplynula již tisíciletí a tvorba map se proměnila v komplexní vědní obor, geoinformatiku, který dnes pomáhá v nejrůznějších oblastech – například při ochraně životního prostředí, v územním plánování a managementu krajiny, ale i v průmyslu a energetice.

Témata přednášek konference GIS Esri sahají od veřejné správy přes správu inženýrských sítí až po přírodní vědy či kartografii.
Témata přednášek konference GIS Esri sahají od veřejné správy přes správu inženýrských sítí až po přírodní vědy či kartografii.
Zdroj: PR

Nástrojem pro využití geoinformatiky v praxi jsou tzv. geografické informační systémy, GIS. S těmi se obvykle setkáváme ve formě webové mapové aplikace. Ty jsou sice jen špičkou ledovce možností, které spolupráce map, vědeckých postupů a počítačů nabízí, ale odkrývají nám zajímavé poznatky nebo prostě jen vyprávějí nejrůznější příběhy.

Zdroj: PR

A tak se můžeme setkat třeba s mapami, které podrobně popisují určitou oblast, jako nedávno publikovaný Atlas CHKO Pálava, ve kterém se seznámíte s přírodním i kulturním dědictvím Pálavských vrchů.

Zdroj: PR

Další mapa nám zase ukazuje, co vše se dá vyčíst z družicových snímků pořízených v pečlivě vybraných infračervených pásmech, díky čemuž z nich lze vyčíst nejen výskyt vegetace, ale také její objem a zdraví.

Technologie GIS hrají hlavní roli i v dalších, náročnějších a závažnějších úlohách, jako je předpovídání sucha nebo analýza bezpečnosti silnic. Díky GIS zkrátka můžeme zkoumat vzájemné vztahy mezi nejrůznějšími jevy – stačí je prostě jen zobrazit v mapě.

Zdroj: PR

Přijďte se s nejzajímavějšími z těchto projektů seznámit na Konferenci GIS Esri v ČR, která se bude konat 7. a 8. listopadu 2018 v Praze.

Rádi se s vámi uvidíme.

Více informací o geoinformatice a o konferenci naleznete na stránkách www.arcdata.cz.