POUŤ Z RÁJE - 3. ČÁST: Požehnaná. Prokletá. Nárokovaná.

Jeruzalém není válečné město. Tak to aspoň umíněně tvrdí Avner Goren, píše v pokračování svého cyklu během pěšího putování ve stopách prvních lidí Paul Salopek. Jeho reporáž doprovází fotografiem John Stenmeyer.

Zdroj: John Stenmeyer

…Gorenův úžasný nápad putovat podél odpadních splašků je stejně tak podmanivý jako výstřední. Chce odpadní vody vyčistit (a Německo už přislíbilo výstavbu čističky financovat) a zřídit celé kilometry ekologických cest podél bájemi opředeného údolí, kde byl před 5 000 lety založen Jeruzalém. Tyto pěšiny by se rozbíhaly z duchovního centra Starého Města do biblické pouště, kam dnes pod žlutým sluncem prosakují kaly. Splašky tečou přes hranici mezi Izraelem a Západním břehem Jordánu, a tak by taková cesta mohla také propojit životy Palestinců a Izraelců. Vyčištěná řeka by ve svém vyprahlém povodí přijímala vše posvátné a zároveň i světské a pomohla by nastolit mír mezi dvěma pradávnými blízkovýchodními nepřáteli.

Spolupracovník časopisu National Geographic Paul Salopek patřil kdysi jako autor textů do týmu NG a je také zahraničním dopisovatelem deníku Chicago Tribune. Pokud chcete jeho příspěvky číst a komentovat on-line, jděte na nationalgeographic.com/edenwalk. Na Twitteru ho můžete sledovat na @outofedenwalk. John Stenmeyer je dlouholetým přispěvatelem časopisu NG a zachycuje pro něj části Salopekovy pouti.

„Tahle posvátná pouť bude pak v mnohém jiná než ty obvyklé," říká Goren. „Bude sice také sledovat významná kulturní a náboženská místa, zároveň však propojí Palestince s Izraelci opravdu hmatatelným způsobem. No a navíc tu bude ta čistá voda."

Začínáme mezi svatyněmi všech tří náboženství, která se hlásí k Abrahámovi: Skalní dóm, věže chrámu Božího hrobu a vysoko se tyčící kvádry Zdi nářků, která se ježí papírky s modlitbami a přáními. Zbrocení potem kráčíme dolů rozpálenými ulicemi v palestinských čtvrtích. Jdeme přes suchopárné kopce kolem splašků, které obkroužily klášter ze 6. století jako odpudivý vodní příkop. Odpadní voda teď teče přes armádní cvičnou střelnici. V zatuchlých soutěskách dýcháme jen ústy a snažíme se vnímání toho strašného zápachu omezit na minimum.

O dva dny později jsme na místě: u slaného moře mezi Izraelem a Jordánskem. „Monoteismus se zrodil právě tady," říká mi Goren na vrcholku útesu s výhledem na železitě zbarvenou hladinu. „Jakmile jsme jednou vynalezli zemědělství, nepotřebovali jsme už u každého pramene nějakou nymfu. Staří bohové divočiny byli pak prostě k nepotřebě."

A potom už nám zůstala jen ta největší tajemství…

Celý článek najdete uvnitř prosincového čísla, které je od pátku 5. 12. na stáncích

Související články