Příběh ukrytý ve fotografii: Voodoo festival v Beninu vzpomíná na černé otroky

Právě jste se ocitli v Ouidah, bývalém otrockém přístavu v Beninu, západoafrické kolébce voodoo. Každoroční festival, který se zde v lednu koná, sdružuje kněží a církevní hodnostáře, lidi bohaté i chudé, místní obyvatele i věřící z Francie a dalekého Karibiku.

Zdroj: archiv

Návštěvníci festivalu vzpomínají na miliony lidí (odhadem asi 60 milionů), kteří přišli o svou vlast i svobodu. Africký obchod s otroky rozkvetl v období kolonizace. Otroci byli transportováni z Nigérie, Toga, Ghany, Beninu a tak se šířila na druhou stranu Atlantiku tradiční náboženství černého kontinentu, kombinující také poznatky z filozofie a medicíny.

„Základním kamenem voodoo je víra, že vše obsahuje ducha, včetně člověka. Každoroční setkání v Ouidahu se v Beninu již více než dvacet let slaví jako státní svátek. Tančí se tradiční tance, ve svatyních se konají zvířecí oběti a někteří věřící se dostávají do transu. Vše vrcholí během posledních dvou dnů. Věřící oslavují duchy tancem, často mají ozdobená těla. Někteří provádějí iniciační obřady spojené se zvířecí obětí. Ačkoli se voodoo praktiky v průběhu let změnily, slyšel jsem znepokojené křesťany a muslimy vyjadřovat pochybnosti. Ať už je váš názor na voodoo jakýkoli, je těžké ignorovat všudypřítomnou energii a oddanost věřících během festivalu," vypráví fotograf Akintunde Akinleye.