Sexting, trubadůři a vztahy na dálku

Pohrdání blízkým a známým - a touha po vzdáleném a neznámém. Dilema lidské přirozenosti, které inspiruje to nejlepší i nejhorší v našem životě. To se týká i lásky, pro níž může být určitá distance předpokladem.

Sexting, trubadůři a vztahy na dálku
Sexting, trubadůři a vztahy na dálku
Zdroj: archiv

„Kdepak, já jsem s většinou z nich nic neměla,“ píše mi po Skypu Ary, se kterou jsem se kdysi seznámil při výzkumu khmerských společnic. Zatímco dívky z etnika Kreung udržují přes den od svých nápadníků úctyhodnou vzdálenost, a teprve pod příkrovem noci je stahují do „chýší lásky“, Ary remixovala prvky platonické, resp. dvorské lásky.

VIDEO: Chaty lásky budují otcové svým dcerám v jedné z kambodžských vesnic

Svou agendu vede přes Síť, jejímž prostřednictvím udržuje „vztahy na dálku“ s muži z nejrůznějších koutů světa. K tělu si pustí jen toho, kdo se jí ukáže jako perspektivní a zabezpečující partie. Jakou roli v tom hraje již zmíněná vzdálenost a jakých podob mohou „vztahy na dálku“ také nabývat?

Katarská katarze

Dvorská láska byla založena na obdivu „na dálku“ a vztahu k idealizované dámě. Tento vztah sice připouštěl postupné sbližování , avšak tělesnost a najmě pohlavní styk byl v ideálním případě zakázán. Kurtoazní láska byla ve své době protikladem manželství, závazky se ustavovaly na základě „hlasu srdce“, a nikoliv společenské smlouvy.

Blízkost, vzdálenost i doba odloučení výrazně ovlivňují dynamiku milostného vztahu.

Muž byl v tomto aranžmá vytrvalým a dobrovolně poníženým prosebníkem la dame de ses pensées – dámy své mysli. Přibližování k vzdálené „modle“ zachvacovalo smysly, touha se přeměňovala až v nábožný obdiv. Ne náhodou se dvorská láska časově i místně proplétá s katarskou herezí (vyvinuly se souběžně ve 12. století v oblastech Provensálska).

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že hardcoroví asketici a rozpustilí trubadůři nemohli mít nic společného, zdání v tomto případě klame. Katolící i kataři – každý z jiných důvodů – dvorské lásce přáli, neboť obětovala sexuální projevy a pud vyššímu, čistšímu cíli a emoce povznášela na úroveň srdce.

Sexting a renesance epištoly

Ary se dnes s ódami či epištolami nezdržuje. Přijímá obdivné e-maily či smsky, kterými se jí – kromě občasně zasílaných dárků či přilepšení – někteří muži dvoří. Ona jim na oplátku pošle pár milých a eroticky provokujících slovíček a/nebo jpg svého rozpáleného těla – když už by hrozilo, že by jeho jejich vztah ochladl.

Sextingu – jak se zasílání sexuálně explicitních sms či obrázků říká, se ostatně v dnešní době věnuje nezanedbatelný a stále rostoucí počet dospívajících, ale i dospělých. Podle antropoložky a komunikační specialistky Amandy Lenhart můžeme rozeznat tři základní komunikační kanály, mezi nimiž se tyto materiály šíří: 

  1. romantičtí partneři
  2. lidé, kteří spolu nejsou ve vztahu, ale alespoň jeden z nich si to intenzivně přeje
  3. partneři, které rozšíří sext mimo jejich vztah.
Obnoví aplikace Allie Esiri zájem o milostnou poezii?

Přestože se do našeho povědomí nejvíce zapíší aférky politiků či sextingujícího Tigera Woodse, o poznání dramatičtější psychologické kontury může nabýt šíření tohoto obsahu mezi teenagery. Britský ministr školství Michael Gove je dokonce s jistou dávkou naivity vyzval, aby zanechali sextování a raději si posílali milostné dopisy či básně, například prostřednictvím aplikace Love Book.

Blízcí vzdálení

„Neříkej mi, Ary, že ti ty vztahy na dálku můžou tímhle způsobem dlouhodobě fungovat,“ píšu jí do vzdáleného Phnom Penhu a mám tak trochu pocit, jako bych nepsal Ary, ale do poradny Sally.

„Vzdálenost je důležitá,“ odpovídá vzápětí, „dokonce i když je opravdu velká, tak to může být u těch platonických vztahů vlastně plus. A u těch opravdových (na chvíli se zamyslí), tam je to spíš o průběžném sbližování a vzdalování,“ ukončí konverzaci a připojí tajnosnubný emotikon ;)

V tu chvíli se mi vybaví krátká Kafkova povídka Mlčení Sirén, v níž je zachycen Odysseus míjející tyto mořské svůdnice, a především pak pohyblivý moment vzájemného svádění, který nemůže být příliš vzdálený (aby se ten druhý ztratil z dohledu), ale zároveň nepříliš blízký, aby prohlédl masku či ideál. Udržování určité vzdálenosti či odstupu je ostatně přítomno i v dynamice eroticko-láskyplných vztahů.

Filosof Otto Weininger napsal ve svém „revolučním výkladu“ sexuálních vztahů mnoho kontroverzního, ale rovněž to, s čím by se dalo souhlasit: „Sexuální přitažlivost narůstá s fyzickou blízkostí, láska je nejsilnější spolu s absencí milovaného; vyžaduje jisté oddělení, vzdálenost a odstup, aby vydržela.“

Související články