Změny v manželství ovlivňují zdraví srdce, zjistili vědci

Britská studie ukázala, jak zásadně muže, kteří žijí v dlouhodobém manželství, ovlivňuje měnící se kvalita vztahu s životní partnerkou. A na co bychom se měli zaměřit, pokud chceme snížit riziko kardiovaskulárního onemocnění.

Vzestupy a pády v manželství zatěžují srdce víc než fakt, zda žijeme v dobrém či špatném vztahu.
Vzestupy a pády v manželství zatěžují srdce víc než fakt, zda žijeme v dobrém či špatném vztahu.
Zdroj: Profimedia.cz

Průběžně od roku 1991 zkoumali britští vědci celkem 620 ženatých mužů. Ptali se jich, jak se cítí a co prožívají ve vztahu se svojí partnerkou, a to v různých etapách jejich společného života. Vraceli se za nimi, když jejich dětem byly tři roky, devět let… Každý návrat s sebou nesl i podrobné vyšetření, aby tým vzal v úvahu i rizikové faktory pro onemocnění srdce, jako je krevní tlak, cholesterol nebo cukr.

"Zajímavé je, že jsme našli jen nepatrnou změnu v kardiovaskulárních rizikových faktorech u mužů, jejichž vztahy byly trvale dobré nebo špatné," uvedl vedoucí studie Dr. Ian Bennett-Britton z University of Bristol.

Studie však přišla na to, že velký vliv na zdraví srdce mají změny v manželství.

"Zlepšení ve vztahu bylo spojeno s nižšími hladinami lipoproteinů o nízké hustotě, které transportují tuky z jater do tukové tkáně (LDL, špatný cholesterol) a také s poměrně nízkou hmotností v porovnání s muži, kteří žijí v trvale dobrých vztazích," řekl Bennett-Britton. "Zhoršující se vztahy byly naopak spojeny se zhoršením krevního tlaku."

Vědci vyhodnocovali také krevní tlak, klidovou srdeční frekvenci, váhu, hladinu cholesterolu a hladinu cukru v krvi, a to v letech 2011 až 2013, kdy děti zkoumaných mužů dosáhly 19 let.

Po zohlednění dalších faktorů, které mohou ovlivnit pravděpodobnost srdečních onemocnění, jako je věk, dosažené vzdělání, nízké postavení a příjmy domácností, byly dobré vztahy spojeny i s mírně sníženými hladinami LDL cholesterolu, asi o 0,25 mmol/litr.
 
Zlepšení ve vztahu se pak promítlo v klesající váze, což dokázal index tělesné hmotnosti neboli BMI. Ve srovnání s muži, kteří žili v trvale dobrém manželství, se u mužů, kterým se vztah zlepšil, klesla hodnota BMI o 1,07, což je necelých 5 kg.
 
Zhoršující se vztahy byly naopak spojeny se zhoršujícím se diastolickým krevním tlakem, což je hodnota síly, kterou naše krev působí na stěny tepen. Diastolický krevní tlak byl o 2,74 milimetru rtuti vyšší, když muži hlásili zhoršení manželského vztahu.
 
„Výsledky studie přinesly další potvrzení názoru, že manželství významně ovlivňuje kvalitu našeho zdraví,“ říká Brian Chin, výzkumný pracovník psychologie na univerzitě Carnegie Mellon v Pittsburghu, který se studie nezúčastnil. „Je možné, že dalším z rizikových faktorů, jenž bude ovlivňovat zdraví srdce, a který se promítne na základě zažívané pohody či nepohody v manželství, bude kvalita a množství spánku.“
 
Zlepšení nebo „pády“ v manželských vztazích mohou být také spojeny se změnami v duševním nebo fyzickém zdraví, zejména v případě, že tyto změny doprovázejí různé vlny ve stravování, cvičení, kouření nebo pití.

"Když vezmeme v úvahu, že změny v manželství ovlivňují zdraví našeho srdce víc než trvalé přesvědčení, že je svazek dobrý či špatný, tak z toho vyplývá, že když jsme zvyklí od partnera dostávat podporu a péči, a najednou se nám jeho náklonosti a uznání nedostává, tak navzdory všech dalších faktorů riziko kardiovaskulárních onemocnění rapidně stoupne,“ dodal Chin.

Mohlo by vás zajímat: