Oslavy pro egyptoobdivovatele

V letošním roce si připomínáme 50. výročí založení Českého (Československého) egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Obdivovatelé starého Egypta se mohou těšit na mnohé události a akce.

Oslavy pro egyptoobdivovatele
Oslavy pro egyptoobdivovatele
Zdroj: archiv

V letošním roce si připomínáme 50. výročí založení Českého (tehdy Československého) egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Obdivovatelé starého Egypta se mohou těšit na mnohé události a akce. Na některých z nich má tu čest se podílet i National Geographic.

Historie ústavu

Založení ústavu navazovalo na dlouhou a mezinárodně respektovanou tradici české egyptologie, spjatou zejména se jmény Františka Lexy, Jaroslava Černého a Zbyňka Žáby. Bezprostředním podnětem k založení ústavu se stal koncem padesátých let minulého století připravovaný projekt pod záštitou UNESCO na záchranu památek Núbie, které byly ohroženy v souvislosti se začínající stavbou Vysoké přehrady u Asuánu.

Československá vláda tehdy rozhodla místo finančního příspěvku vyslat do Núbie vědeckou expedici, která by se podílela na záchraně ohrožených památek. Institucí, která organizovala a odborně garantovala činnost této expedice, se stal Český egyptologický ústav, který od svého založení měl dvě pracoviště, jedno na Filozofické fakultě v Praze a druhé v Káhiře (od počátku osmdesátých let minulého století se toto pracoviště nachází v areálu českého velvyslanectví v Egyptě).

Připravované oslavy v Egyptě

U příležitosti výročí založení Českého egyptologického ústavu připravují jeho pracovníci spolu s vedením Filozofické fakulty UK některé akce, které budou jak v Egyptě, tak i v České republice toto výročí připomínat. V Egyptě se připravuje uspořádání celkem čtyř výstav a mezinárodní vědecké konference pod záštitou Nejvyšší rady pro památky Egypta.

První z výstav připravených v Egyptě je Saving the Monuments of Nubia. Výstava je uspořádána ve velmi prestižním a mezinárodní turistickou veřejností hojně navštěvovaném Muzeu Núbie v Asuánu. Připomíná českou účast na výše zmíněné mezinárodní záchranné archeologické akci v Núbii. Během těchto prací v první polovině 60. let minulého století český egyptologický tým provedl rozsáhlý epigrafický a archeologický průzkum zhruba jedné třetiny nilského údolí v egyptské části Núbie. Podařilo se objevit a zdokumentovat více než dvě stě skalních nápisů, mnohdy velké historické ceny, z doby faraónského Egypta a více než dvě stě skalních kreseb, pocházejících z různých období egyptských dějin, od pravěku až do časně islámské doby. Vedle epigrafického a archeologického průzkumu provedl český egyptologický tým archeologické vykopávky na pohřebištích ballánské kultury ve Vádí Kitně a v Kalábše. Uskutečnily se i dvě speciální výzkumné akce, jednu z nich představovalo znovuobjevení v té době již ztraceného Jižního chrámu v Táfě (naposledy byl vidět ještě koncem 19. století a pak, po stavbě první Asuánské přehrady byl ztracen pod nánosy bahna) a druhou pak výzkum a dokumentace římské pevnosti v Kertási. Vědecké výsledky prací v Núbii byly z velké části již publikovány. Výstava byla zahájena ve druhé polovině listopadu 2007. Výstava by zde měla trvat jeden až dva roky.

Druhou výstavu najdete v Egyptském muzeu v Káhiře pod názvem Discovering Ancient Egypt: Fifty Years of the Egyptian–Czech Collaboration in Archaeology. Na této výstavě jsou představeny vybrané archeologické památky objevené během dosavadních českých archeologických vykopávek v Abusíru a uložené buď v expozici nebo v depozitáři Egyptského muzea. České vykopávky v Abusíru v současné době probíhají na třech místech této lokality a týkají se pyramidového pohřebiště králů a členů královské rodiny z doby V. dynastie, velkého pohřebiště s hrobkami velmožů z doby Staré říše v jižním Abusíru a pohřebiště z Pozdní doby s velkými šachtovými hrobovými komplexy. Výstava byla proběhla v roce 2007.

Třetí výstava nazvaná Secrets of the Black Desert: Czech Archaeological Explorations in the oasis El Hayez se uskuteční v místním muzeu v Bawiti, administrativním centru oázy Baharíja. Český tým již několik let provádí výzkumy v malé, archeologicky dosud opomíjené oáze, ležící uprostřed Černé pouště, součásti egyptské Západní pouště. Výzkum zde byl zahájen na základě výzvy egyptských úřadů, adresované zahraničním archeologickým institucím dlouhodobě působícím v Egyptě, s cílem pomoci při výzkumu a záchraně památek v odlehlých oblastech Egypta. Dosavadní výzkumy v El Hajezu vedly k překvapivým a historicky velmi významným objevům památek, především ze dvou období, pravěku a pozdně římské až časně křesťanské doby. Výstava v Bawiti má dlouhodobý ráz a byla otevřena rovněž na jaře 2008.

Čtvrtá výstava Českého egyptologického ústavu v Egyptě je pořádána ve spolupráci s Americkou univerzitou v Káhiře. Jde ofotografickou výstavu, která je upravenou verzí výstavy Egypt – proměny, konané v listopadu 2006 v Praze. Na výstavě jsou představeny fotografie významného amerického přírodovědce D. J. Osborna, který dlouhodobě žil v Praze, pořízené během jeho výzkumů v pouštních oblastech egypta v šedesátých letech minulého století. Osbornovy fotografie doplňuje soubor fotografií Kamila Voděry, bývalého fotografa egyptologického ústavu, věnovaný konfrontacím tradičního a modernizujícího se Egypta. Výstava byla zahájena v galerii Sony v Káhiře v květnu 2008.

Oslavy v Čechách

Hlavní připomínkou 50. výročí Českého egyptologického ústavu FF UK v České republice byl mezinárodní knižní veletrh v Praze na jaře 2008. Jedním z hlavních témat tohoto veletrhu byl Egypt a 50 let české egyptologie. Egyptologický ústav měl na veletrhu svůj vlastní stánek, na němž představil svou dosavadní vědeckou a vědecko-populární knižní produkci. Nechyběly zde ani nejnovější publikace.

Na knižní veletrh naváže akce v Pavilonu Anthropos (Moravské zemské muzeum) v Brně. Od září 2008 do března 2009 zde budou otevřeny dvě putovní fotografické výstavy: Egypt – tajemství pouště a pyramid a Egypt – proměny, které představí nejen padesát let práce českých egyptologů v Egyptě, ale také současné proměny země na Nilu.

Podrobnější informace k výstavám i dalším akcím najdete na webové stránce Českého  egyptologického ústavu FF UK.

oslavy v rámci spolupráce s National Geographic

Především vás můžeme pozvat na nedávno zahájenou výstavu nazvanou „Objevování země na Nilu“. Tato výstava zahrnuje bezmála tři stovky sbírkových předmětů ze sbírek Náprstkova muzea a Národního archivu České republiky. A také samozřejmě jedinečné fotografie z archivu National Geographic Česko a Českého egyptologického ústavu. Výstavu si můžete prohlédnout do 1. února 2009 v Náprstkově muzeu v Praze.

Česká redakce National Geographic v září 2008 vydala speciální vydání Starověký Egypt očima National Geographic. Jedná se o výběr unikátních článků z průběhu minulého století na téma egyptologie, jak ji viděli reportéři National Geographic. Speciál časopisu si můžete koupit na stáncích za 99 Kč, nebo samouzřejmě objednat v našem eshopu. Předplatitelé české edice mají slevu na 79 Kč.

A máme pro vás ještě jednu specialitu: již brzy startuje expedice Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Archaeologického ústavu AV ČR v Praze a Laboratoře geinformatiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.  Ve dnech 2.-26. 11. 2008 proběhne první česká vědecká expedice
do oblasti Gilf el-Kebíru
v egyptské Západní poušti. Již nyní je vědcům jasné, že dlouho plánovaná expedice se uskuteční za velmi obtížných podmínek. Součástí expedice je i reportér české redakce National Geographic. Tuto expedici budete moci on-line sledovat právě na těchto webových stránkách.