Příroda čaruje: jízda na ledových varhanech

V přírodě často vznikají neuvěřitelné vzory, což dokládá i snímek Paula Nicklena. Zachycuje tučňáka uzdičkového, který se vozí po ledových varhanech.

Jsou to vlastně pravidelné drážky, které vyrývají do ledových ker mořské proudy, které se občas po odtržení o ledového šelfu převrátí. Odhalí tak zajímavou strukturu která je lákavá nejen pro oko, ale i pro dovádění hravých tučňáků.

Tučňák uzdičkovýTučňák uzdičkový (Pygoscelis antarctica, dříve Pygoscelis antarticum) je středně velký druh tučňáka rozšířený v Jižní Georgii a na Jižních Sandwichových ostrovech, Antarktidě, Jižních Orknejských a Shetlandských ostrovech, Bouvetově ostrově, Ballenyských ostrovech a na Ostrově Petra I. Dorůstá 68 cm a váží kolem 4,5 kg. Má tmavý ocas, hřbet, vrchní stranu ploutví, temeno a zobák. Břicho, hrdlo, spodní část ploutví a z části i hlavy má bílé, končetiny růžové. Chyrakteristický je pro něj úzký černý pruh táhnoucí se od temena pod zobák a zpět a připomínajícího uzdičku. Samec ani samice se od sebe zároveň zbarvením ani velikostí nijak viditelně neliší.

Výborný plavec i potápěč

Tučňáci uzdičkoví se zpravidla drží pouze u břehu, ačkoli bylo již několik jedinců spatřeno na širém moři. Živí se malými bezobratlými živočichy a rybami. Své kořisti se snadno zmocňují díky velice rychlému plavání. Je velice dobrým potápěčem, který se dokáže ponořit i do několika metrové hloubky a vydržet pod vodou i déle jak jednu minutu. Nejčastěji se přitom potápí v poledne a večer. Podobně jako ostatní druhy tučňáků se na souši, kde se jinak pohybuje velice neohrabaně, často na ledě doslova klouže po břiše a odráží se ploutvemi a končetinami, čímž mohou vyvinout viditelně větší rychlost.

Staví si kruhová hnízda z kamení, do kterých klade dvě vejce, které zahřívají střídavě oba rodiče po 5 až 10 dnech. Mláďata s šedým hřbetem a o něco světlejším břichem se líhnou po 35 dnech a v hnízdě zůstávají po dobu 20-30 dní, poté se seskupují do tzv. školek. Do vody poprvé vstupují až poté, co se zbaví prachového peří, tedy po 50 až 60 dnech života.

Tučňák uzdičkový je poměrně hojný druh, v Červeném seznamu ohrožených druhů (IUCN) je zařazen do kategorie málo dotčených druhů. Na celém světě žije přitom až 8 000 000 jedinců. Hnízdící oblast je značně rozsáhlá a zaujímá 50-100 000 km2.

Související články

Jsme na Facebooku

# VYBRANÁ VIDEA