Obří myši ničí ptactvo na Goughově ostrově, albatrosy okusují zaživa

Když člověk naruší přirozenou rovnováhu přírodního prostředí, pro některé živočišné druhy to má katastrofální následky. Kvůli myším zavlečeným námořníky v 19. století na Goughův ostrov v jižním cípu Atlantského oceánu prožívá místní kolonie albatrosů hotové peklo.

Párek albatrosů
Párek albatrosů
Zdroj: Youtube

Myši na Goughově ostrově dorůstají o polovinu větší velikosti než obyčejné myši z našich krajů. Některé zdroje ale uvádějí, že jsou dvakrát až třikrát větší. Na ostrově, který je zapsán na seznamu Světového dědictví UNESCO a lidská noha na něj nesmí vstoupit bez zvláštního povolení, jsou jediným nepůvodním druhem. Nemají tu přirozené nepřátele a očividně ani dostatek přirozené potravy.

Populace krys byla na ostrově úspěšně vyhubena už v roce 1996, dříve dovezené kozy a ovce už odtud také zmizely. Odborníci se domnívali, že obyčejné malé myši nemůžou nikomu ublížit. Teprve v posledních třech letech se ukázalo, jak hrozivě se mýlili.

Američtí a britští ochránci přírody pořídili fotografie a videa myší, které napadají samičky albatrosů sedících na vejcích. Pták si často ani nevšimne, že se za jeho zády něco děje, a navíc se bojí opustit vejce, takže zůstává sedět, zatímco několik myší z něj ostrými zuby začne trhat maso zaživa. Pokud pták nezemře hned po útoku, umírá později v důsledku vykrvácení nebo zanícení ran.

Nedávná studie přitom přinesla šokující čísla: ročně na Goughově ostrově podlehne myším útokům okolo dvou milionů ptáků a jejich dosud nevylíhnutých mláďat. Některým druhům dokonce hrozí kvůli myším predátorům vyhubení. Plošná likvidace místních myší otrávenými granulemi je plánována na rok 2020.

Zdroj: Youtube

Související články