Výprava do českého podzemí. Vyhrajte knihu Václava Cílka

Šlapete po zvláštní kráse a ani o tom nevíte. Tak by se dal charakterizovat ojedinělý obrazový průvodce PODZEMNÍ ČECHY. Za trochu snahy a při troše štěstí knihu můžete získat.

Václav Cílek. Podzemní Čechy
Václav Cílek. Podzemní Čechy
Zdroj: Archiv

Jakmile pračlověk opustil jeskyni, naučil se vyrábět a používat primitivní nástroje, opět se začal zavrtávat. V podzemních úkrytech chránil sám sebe před nepřáteli a zásoby potravin před zkázou i divou zvěří. Časem naši dávní předkové přišli na to, že se v hlubinách ukrývá přírodní bohatství, které můžou šikovně využívat. Během mnoha tisíciletí tak vznikal tajemný a podivuhodný svět pod povrchem, kam se podívá jen málokdo. Mezi „vyvolené" patří přední český geolog a nadšený jeskyňář Václav Cílek, který podniká výpravy do zemského nitra celá desetiletí. Co všechno objevil, zjistil, na vlastní oči viděl a prožil, o tom poutavým způsobem vypráví ve výpravné publikaci Podzemní Čechy. Podrobně zmapoval a zdokumentoval více než stovku méně známých lokalit, odkud se těžilo zlato, stříbro, cín, železo, uhlí a další nerosty. Přidal místní legendy, dobové ilustrace i texty a rovněž názorně dokládá, jak hornictví utvářelo osudy naší země. Milan Korba a Martin Majer, stálí účastníci jeho průzkumných expedic, připojili barevné fotografie – řekněme – z perspektivy hodně zvídavých permoníků. (Vydává Eminent, www.eminent.cz)

Václav Cílek (* 11. května 1955)
geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, obor geologie ložisek. Přestože se ve své práci zabývá především změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho knihách přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů. Za Krajiny vnitřní a vnější a Makom. Kniha míst byl vyznamenán cenou Toma Stopparda za rok 2004. V roce 2007 získal Cenu ministra životního prostředí „za výrazný přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie". V roce 2009 mu byla udělena cena VIZE 97 Nadace Dagmar a Václava Havlových za to, že „svým dílem významně rozšířil lidský obzor, poukázal na méně známé jevy a souvislosti, napomohl včlenit výsledky vědy do obecné kultury a prohloubil alternativy lidského pohledu na svět, kosmos a základní otázky bytí."

Zkuste štěstí a vyhrajte jednu z pěti knih Václava Cílka Podzemní Čechy. Stačí jen správně odpovědět na soutěžní otázku.

Knihu zakoupíte zde: http://www.eminent.cz/kniha.php?id_knihy=589